powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry skocz do góry

2018-11-13 09:35:34

ZARZĄDZENIE Nr 0050.60.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 listopada 2018 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie. więcej...

2018-08-24 15:25:42

ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 23 sierpnia 2018 r.


w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. więcej...

2018-08-09 11:48:05

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia z dnia 08 sierpnia 2018 r.


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Obierwi więcej...

2018-08-09 11:46:53

ZARZĄDZENIE NR 0050.45.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia z dnia 08 sierpnia 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Obierwi więcej...

2018-07-11 09:10:31

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia z dnia 10 lipca 2018 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Obierwi więcej...

2018-07-03 16:40:09

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2018 r.


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce więcej...

2018-07-03 16:38:47

ZARZĄDZENIE NR 0050.36.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2018 r.


w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Obierwi więcej...

2018-07-03 16:36:38

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce więcej...

2018-06-05 10:46:58

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 4 czerwca 2018 r.


w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych więcej...

2018-06-05 10:45:11

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 maja 2018 r.


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasiadkach więcej...

2018-06-05 10:44:09

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 maja 2018 r.


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie. więcej...

2018-06-05 10:42:48

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 maja 2018 r.


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białobieli więcej...

2018-06-05 10:41:30

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 maja 2018 r.


w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim więcej...

2018-05-30 15:23:03

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 29 maja 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nasiadkach. więcej...

2018-05-30 15:22:09

ZARZĄDZENIE NR 0050.23.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 29 maja 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelisie więcej...

2018-05-30 15:20:46

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 maja 2018 r.


w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrówce. więcej...

2018-05-30 15:19:39

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 maja 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Białobieli. więcej...

2018-05-30 08:02:22

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 25 maja 2018 r.


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgu Przedmiejskim. więcej...

2018-05-07 14:45:39

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 7 maja 2018 r.


w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Obierwia. więcej...

2018-04-25 09:52:18

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych. więcej...

2018-04-25 08:28:39

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2018 r.


w sprawie ustalenia wzoru oraz zasad przyznawania i wydawania "Leliskiej Karty Seniora" więcej...

2018-04-23 14:40:26

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 23 kwietnia 2018 r.


w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych. więcej...

2018-04-17 12:22:54

ZARZĄDZENIE Nr 0050.9.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 marca 2018 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis. więcej...

2018-03-21 13:54:12

ZARZĄDZENIE NR 120.1.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 2 stycznia 2018 r.


w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy więcej...

2018-02-19 10:26:06

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 lutego 2018 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. więcej...

2018-02-15 15:10:49

ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 15 lutego 2018 r.


w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. więcej...

2018-01-25 08:50:29

ZARZĄDZENIE Nr 0050.3.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 25 stycznia 2018 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. więcej...

2018-01-24 13:09:12

ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2018 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 stycznia 2018 r.


w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy w Lelisie z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz z podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej. więcej...

2017-12-29 13:46:21

ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 grudnia 2017 r.


w sprawie wzoru Karty "Rodzina Trzy Plus" więcej...

2017-09-21 12:17:24

ZARZĄDZENIE Nr 120.10.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 września 2017 r.


w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy więcej...

2017-06-26 12:55:05

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 26 czerwca 2017 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Obierwi więcej...

2017-04-03 08:00:45

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis. więcej...

2017-02-22 15:17:34

ZARZĄDZENIE 0050.7.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 21 lutego 2017 r.


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. więcej...

2017-02-14 16:58:15

ZARZĄDZENIE 0050.5.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 14 lutego 2017 r.


w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. więcej...

2017-01-25 15:46:54

ZARZĄDZENIE 0050.1.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 stycznia 2017 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 2017 r. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. więcej...

2016-09-28 13:03:21

ZARZĄDZENIE Nr 0050.29.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 27 września 2016 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" więcej...

2016-07-07 10:35:47

ZARZĄDZENIE Nr 120.9.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 lipca 2016 r.


w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego. więcej...

2016-02-22 13:10:02

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 lutego 2016 r.


w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym więcej...

2016-02-16 17:05:15

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 16 lutego 2016 r.


w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. więcej...

2016-01-28 13:26:41

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2016 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 27 stycznia 2016 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. więcej...

2015-12-14 07:56:27

ZARZĄDZENIE NR 120.9.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 1 grudnia 2015 r.


w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy więcej...

2015-10-19 10:54:21

ZARZĄDZENIE Nr 0050.61.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 października 2015 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie. więcej...

2015-09-08 17:10:30

ZARZĄDZENIE Nr 0050.54.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 września 2015 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" więcej...

2015-09-01 09:42:04

ZARZĄDZENIE Nr 120.6.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 3 sierpnia 2015 r.


w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy. więcej...

2015-06-10 12:24:37

ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2015 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2014 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis. więcej...

2015-03-11 09:19:26

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 10 marca 2015 r.


w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. więcej...

2015-02-25 10:30:05

ZARZĄDZENIE NR 0050.8.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2015 r.


w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. więcej...

2015-02-20 12:12:06

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lutego 2015 r.


w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie. więcej...

2015-02-02 15:54:54

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 2 lutego 2015 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym więcej...

2014-12-08 14:40:59

ZARZĄDZENIE 120.3.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 31 października 2014 r.


w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy więcej...

2014-08-19 17:00:38

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 19 sierpnia 2014 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok". więcej...

2014-05-20 11:42:18

ZARZĄDZENIE NR 120.1.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 29 kwietnia 2014 r.


w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy więcej...

2014-04-17 15:02:30

ZARZĄDZENIE Nr 0050.14.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 kwietnia 2014 r.


w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości. więcej...

2014-03-31 11:36:26

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 marca 2014 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2013 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis. więcej...

2014-02-19 13:24:06

ZARZĄDZENIE Nr 0050.7.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 13 lutego 2014 r.


w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. więcej...

2014-02-06 10:25:50

ZARZĄDZENIE Nr 0050.4.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 lutego 2014 r.


w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej – prowadzenie zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie. więcej...

2014-01-20 10:12:55

ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 16 stycznia 2014 r.


w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej więcej...

2014-01-16 13:44:57

ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 16 stycznia 2014 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej. więcej...

2013-12-20 11:05:39

ZARZĄDZENIE NR 120.6.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 17 grudnia 2013 r.


w sprawie powołania Zespołu Utrzymania Rezultatów Projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". więcej...

2013-08-12 09:02:50

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 sierpnia 2013 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. więcej...

2013-07-01 13:59:46

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 czerwca 2013 r.


w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. więcej...

2013-05-07 15:17:45

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 maja 2013 r.


w sprawie odwołania alarmu powodziowego. więcej...

2013-04-23 09:31:56

ZARZĄDZENIE NR 17/2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 kwietnia 2013 roku


w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego więcej...

2013-02-13 14:50:52

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2013 Wójta Gminy Lelis z dnia 13 lutego 2013 r.


w sprawie wyboru podmiotu, który uzyskał dotację na realizację zadania publicznego Gminy Lelis w 2013 roku w zakresie prowadzenia zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie w ramach współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. więcej...

2013-02-07 21:58:10

ZARZĄDZENIE Nr 0050.6.2013 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 6 lutego 2013 r.


w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie prowadzenia zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie. więcej...

2013-01-17 14:25:50

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2013 WÓJTA GMINY LELIS Z DNIA 17 STYCZNIA 2013 R.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie prowadzenia zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie. więcej...

2012-08-17 10:47:39

ZARZĄDZENIE NR 27/2012 WÓJTA GMINY LELIS Z DNIA 14 SIERPNIA 2012 R.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok więcej...

2012-01-25 08:24:43

ZARZĄDZENIE Nr 4/2012 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 stycznia 2012 r.


W sprawie powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie prowadzenia zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie. więcej...

2012-01-09 07:59:56

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 5 stycznia 2012 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie prowadzenia zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie. więcej...

2011-12-13 09:41:27

Zarządzenie Nr 47/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 14 listopada 2011 r.


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2016 oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2012. więcej...

2011-09-26 13:59:54

Zarządzenie Nr 43/11 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2011 r.


w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym obwodowych komisji wyborczych więcej...

2011-09-23 12:19:53

Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 29 sierpnia 2011 r.


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2011r. więcej...

2011-05-26 14:09:38

Zarządzenie Nr 17/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 maja 2011 r.


w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie prowadzenia zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie. więcej...

2011-05-05 15:35:38

Zarządzenie Nr 14/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 5 maja 2011 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku w zakresie prowadzenia zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie. więcej...

2011-04-06 13:19:04

ZARZĄDZENIE Nr 12/11 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 marca 2011 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2010 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis. więcej...

2011-03-21 08:45:42

Zarządzenie Nr 10/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 marca 2011 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu wieloletniego programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015 więcej...

2011-01-24 08:07:23

Zarządzenie Nr 2/2011 Wójta Gminy Lelis z dnia 18 stycznia 2011 r.


w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy więcej...

2010-12-21 14:26:35

Zarządzenie Nr 36/10 Wójta Gminy Lelis


z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016 oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2011. więcej...

2010-12-11 12:09:15

Zarządzenie Nr 38 /10 Wójta Gminy Lelis


z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników w Urzędzie Gminy Lelis więcej...

2010-01-12 20:00:30

Zarządzenie Nr 2/10 Wójta Gminy Lelis


z dnia 08 stycznia 2010 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Lelis oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości. więcej...

2009-01-23 20:25:37

Zarządzenie Wójta Gminy Lelis z dnia 5 marca 2007 r.


w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nie więcej...