powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry skocz do góry

2018-06-15 08:05:05

Petycja z dnia 04.05.2018 r.


Dotyczy: dorocznej nagrody samorządowej. więcej...

2018-03-21 12:54:39

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH


ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH rozpatrzonych w 2017 r. więcej...

2017-12-20 08:35:28

Petycja z dnia 25.09.2017 r.


Dotyczy: wprowadzenia samorządowych Kart Wielkiej Rodziny. więcej...

2017-12-04 11:00:46

Petycja z dnia 18.10.2017 r.


Petycja w sprawie oznakowania świetlicy wiejskiej w Dąbrówce oraz podania do publicznej wiadomości jej regulaminu. więcej...

2017-09-20 13:35:11

Petycja z dnia 20.09.2017 r.


Petycja dot. publikacji terminarza zebrań wiejskich w sprawie funduszu sołeckiego na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lelisie. więcej...

2017-09-20 13:32:35

Petycja z dnia 19.09.2017 r.


Petycja dot. zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy informacji o możliwości używania bezpłatnego programu do nauki matematyki, w tym tabliczki mnożenia na stronie http://Aztekium.Mistrz oraz poinformowania o takiej możliwości dyrektorów placówek edukacyjnych. więcej...