powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry skocz do góry

2015-09-04 12:41:27

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 3 września 2015 r.


w sprawie zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum więcej...

2015-09-01 11:00:16

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 sierpnia 2015 r.


w sprawie zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum. więcej...

2015-08-24 09:22:15

INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS z dnia 17 sierpnia 2015 r.


w sprawie udostępnienia do wglądu spisów wyborców Gminy Lelis w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. więcej...

2015-08-21 08:25:24

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 sierpnia 2015 r.


w sprawie zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum więcej...

2015-08-20 09:01:22

INFORMACJA O PIERWSZYCH POSIEDZENIACH


Obwodowych Komisji do Spraw Referendum więcej...

2015-08-13 10:09:23

ZARZĄDZENIE NR 0050.43.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 13 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum. więcej...

2015-07-30 13:42:25

INFORMACJA


o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powołanych na terenie Gminy Lelis do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. więcej...

2015-07-21 13:27:31

ZARZĄDZENIE Nr 0050.38.2015 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.


w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. więcej...

2015-07-21 13:23:53

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LELIS z dnia 20 lipca 2015 r.


Na podstawie art. 6 ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U .z 2015 r. poz.318, ze zm.) i uchwały Nr XVIII/24/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 19 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lelis na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r.poz.2354, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji do spraw referendum ; w tym o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych i do głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.: więcej...

2015-07-21 12:57:56

INFORMACJA


o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. ZPOW-803-16/15 więcej...

2015-07-21 12:56:18

INFORMACJA


o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. ZPOW-803-14/15 więcej...

2015-07-21 12:48:37

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r.


o referendum ogólnokrajowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 318) więcej...

2015-07-21 12:45:17

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. z 2015 r. poz. 852) więcej...