W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

„Przebudowa drogi gminnej ul. Magnolii w miejscowości Łęg Przedmiejski” - IR.271.13.2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na „Przebudowa drogi gminnej ul. Magnolii w miejscowości Łęg Przedmiejski” - IR.271.13.2023
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IR.271.13.2023
Zamawiający Gmina Lelis
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
Wartość zamówienia poniżej 5 382 000 euro
Termin składania ofert
Sposób składania ofert https://platformazakupowa.pl/pn/lelis

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Magnolii w miejscowości Łęg Przedmiejski”.
Szczegółowy zakres robót oraz opis realizacji przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 12 do niniejszej SWZ oraz projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 11 do niniejszej SWZ.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
- zabezpieczenie terenu budowy,
- oznakowanie terenu budowy,
- obsługa geodezyjna (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),
- opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót.

Równoważność:
Wszystkie wskazane w dokumentacji SWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
45233140-2 – Roboty drogowe
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1– Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi zwartą i niepodzielną całość, której podział na części nie znajduje logicznego, technologicznego i ekonomicznego uzasadnienia i mógłby prowadzić do wzrostu kosztów realizacji przedsięwzięcia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Załączniki

SWZ doc, 640 kB

Powiadom znajomego