W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

Komisje Rady Gminy Lelis

KOMISJE RADY GMINY - KADENCJA VIIIKOMISJA ROZWOJU GMINY I OCHRONY ŚRODOWISKA:


Skład komisji:

 1. Bieńkowski Eugeniusz - Przewodniczący
 2. Pianka Robert Jan - Zastępca Przewodniczącego
 3. Bakuła Andrzej
 4. Dobkowska Anna Danuta
 5. Kołodziejczyk Zdzisław
 6. Pyskło Bogdan Zdzisław
 7. Szczubełek Józef


Do zakresu  działania Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska należą sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, zieleni gminnej i zadrzewień;
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
 4. działalności w zakresie telekomunikacji;
 5. lokalnego transportu zbiorowego;
 6. gminnego budownictwa mieszkaniowego;
 7. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
 8. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 9. promocji gminy.KOMISJA OŚWIATY I SPRAW SOCJALNYCH

Skład komisji:

 1. Bałon Janusz Henryk - Przewodniczący
 2. Wołosz Małgorzata - Zastępca Przewodniczącego
 3. Nalewajk Tomasz Antoni
 4. Parzychowski Paweł
 5. Szczepanek Stanisław


Do zakresu  działania Komisji Oświaty  i Spraw Socjalnych należą  sprawy:

 1. edukacji publicznej;
 2. ochrony zdrowia, polityki prorodzinnej i pomocy społecznej;
 3. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i  opieki nad zabytkami;
 4. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

 
KOMISJA REWIZYJNA:

Skład komisji:

 1. Mróz Dariusz Józef - Przewodniczący
 2. Dawid Jerzy - Zastępca Przewodniczącego
 3. Bałon Janusz Henryk
 4. Stepnowski Kamil
 5. Szczubełek Józef


Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa rozdział 10 Statutu Gminy Lelis stanowiący załącznik do uchwały Nr XLI/268/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Lelis (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz.9879).

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

Skład komisji:

 1. Dawid Jerzy - Przewodniczący
 2. Mróz Dariusz Józef - Zastępca Przewodniczącego
 3. Wołosz Małgorzata
 4. Bieńkowski Eugeniusz
 5. Stepnowski Kamil


Zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji określa rozdział 11 Statutu Gminy Lelis stanowiący załącznik do uchwały Nr XLI/268/2018 Rady Gminy Lelis z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Lelis (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz.9879).

Powiadom znajomego