Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

Kierownictwo


Wójt Gminy Lelis
mgr inż. Stefan Prusik

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Gminy:

PONIEDZIAŁEK     7:45 - 15:45
WTOREK:     9:00 - 17:00
ŚRODA:     7:45 - 15:45
CZWARTEK:     7:45 - 15:45
PIĄTEK:     7:45 - 15:45

Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK     9:00 - 15:00
WTOREK:     9:20 - 15:00
ŚRODA:     9:00 - 15:00
CZWARTEK:     9:00 - 15:00
PIĄTEK:     9:00 - 15:00


Ochrona danych osobowych

Konta bankoweWpłat pieniężnych dokonujemy na wyznaczony przez Urząd Gminy w Lelisie numer konta bankowego.
Podstawowy numer konta:


Bank Spółdzielczy w Ostrołęce
05 8922 0009 0000 0619 2000 0010
Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.421.128.2019.JT

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Obwieszczenie GBN.6740.1.2.2019

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa od km 8+563 do km 10+592"

Obwieszczenie SPN-O.7533.55.3;5.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 322/O/2019 i Nr 323/O/2019 stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną.

Obwieszczenie GBN.6820.85.2018

Decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr GBN.6820.85.2018 z dnia. 05 czerwca 2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Obierwia gm. Lelis

Postanowienie GBN.6820.63.2018.2019

Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją nr GBN.6820.63.2018 z dnia 09 sierpnia 2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 133 o pow. 1,05 ha, położonej we wsi Aleksandrowo gm. Lelis.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: „Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika”

zamówienie na „Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika”

nr sprawy DGL.271.3.2019

zamawiający Gmina Lelis

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Lelisie 07-402 Lelis ul.Szkolna 39 /sekretariat UG Lelis, I piętro/

zamówienie na: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce”

zamówienie na „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce”

nr sprawy IZP.271.2.2019

zamawiający Gmina Lelis

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Lelisie 07-402 Lelis ul.Szkolna 39 /sekretariat UG Lelis, I piętro/

zamówienie na: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejski”

zamówienie na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejski”

zamawiający Gmina Lelis

tryb zamówienia zapytanie o cenę

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis

Uchwały Rady

uchwała nr: VII/53/2019

uchwała nr VII/53/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII/52/2019

uchwała nr VII/52/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lelis i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 6121 z dnia

uchwała nr: VII/51/2019

uchwała nr VII/51/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 6120 z dnia

uchwała nr: VII/50/2019

uchwała nr VII/50/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 6119 z dnia

uchwała nr: VII/49/2019

uchwała nr VII/49/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 6118 z dnia

uchwała nr: VII/48/2019

uchwała nr VII/48/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu

Status Obowiązująca

Zarządzenia Wójta

zarządzenie nr: 0050.42.2019

zarządzenie nr 0050.42.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim

zarządzenie nr: 0050.38.2019

zarządzenie nr 0050.38.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

w sprawie określenia zasad i zakresu przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lelis

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.33.2019

zarządzenie nr 0050.33.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2019.

zarządzenie nr: 0050.27.2019

zarządzenie nr 0050.27.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2019

zarządzenie nr: 0050.24.2019

zarządzenie nr 0050.24.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r. , sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis

zarządzenie nr: 0050.23.2019

zarządzenie nr 0050.23.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij