Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

Kierownictwo


Wójt Gminy Lelis
mgr inż. Stefan Prusik

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Gminy:

PONIEDZIAŁEK     7:45 - 15:45
WTOREK:     9:00 - 17:00
ŚRODA:     7:45 - 15:45
CZWARTEK:     7:45 - 15:45
PIĄTEK:     7:45 - 15:45

Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK     9:00 - 15:00
WTOREK:     9:20 - 15:00
ŚRODA:     9:00 - 15:00
CZWARTEK:     9:00 - 15:00
PIĄTEK:     9:00 - 15:00


Ochrona danych osobowych

Konta bankoweWpłat pieniężnych dokonujemy na wyznaczony przez Urząd Gminy w Lelisie numer konta bankowego.
Podstawowy numer konta:


Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej

70 8923 0008 0180 0210 2018 0001Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie WOOŚ-II.420.256.2019.DF.6

Obwieszczenie WOOŚ-II.420.256.2019.DF.6zawiadamiające strony, że postanowienie  w sprawie obowiązku przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni wierconej nr 4 na działce ewidencyjnej 137/3 obręb 0008 Gnaty, gmina Lelis, powiat ostrołęcki,...

Obwieszczenie WOOŚ-II.420.256.2019.DF.5

Obwieszczenie WOOŚ-II.420.256.2019.DF.5 z dnia  11 lipca 2019r. - zawiadomienie  stron postępowania  z dnia 11 lipca 2019 r. przez RDOŚ w Warszawie  tj. 1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce  o wydanie opiniii w sprawie obowiązku przeprowadzenia...

Obwieszczenie WOOŚ-II.420.256.2019.DF.2

Obwieszczenie WOOŚ-II.420.256.2019.DF.2 z dnia  11 lipca 2019r. - dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni głębinowej nr 4 na działce ewidencyjnej nr 137/3 obręb Gnaty,...

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.421.59.2019.JR

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące budowę 3 szt. studni chłonnych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2583W, na dz. o nr ewid.  98, 184 obręb 0016 Olszewka...

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.421.165.2019.JR

Zawiadomioenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych - budynku przedszkola dwukondygnacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą tj. przyłączem energetycznym, wodociągowym i kanalizacyjnym...

Zarządzenie nr 0050.43.2019

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.43.2019 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2019

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 2019

zamówienie na Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis w 2019

nr sprawy GOK.6232.13.2019

zamawiający Gmina Lelis

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis, pokój nr 7

zamówienie na: Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lelisie - 1 szt.

zamówienie na Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Lelisie - 1 szt.

nr sprawy OSP.271.1.2019

zamawiający OSP w Lelisie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Lelisie 07-402 Lelis ul.Szkolna 39 /sekretariat UG Lelis, I piętro/

zamówienie na: „Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika”

zamówienie na „Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika”

nr sprawy DGL.271.3.2019

zamawiający Gmina Lelis

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Lelisie 07-402 Lelis ul.Szkolna 39 /sekretariat UG Lelis, I piętro/

zamówienie na: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce”

zamówienie na „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc.Płoszyce”

nr sprawy IZP.271.2.2019

zamawiający Gmina Lelis

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy w Lelisie 07-402 Lelis ul.Szkolna 39 /sekretariat UG Lelis, I piętro/

Uchwały Rady

uchwała nr: VIII/73/2019

uchwała nr VIII/73/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie odstąpienia od zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 1040, 1042/2, 962/3 i 962/4

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/72/2019

uchwała nr VIII/72/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej składania

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/71/2019

uchwała nr VIII/71/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/70/2019

uchwała nr VIII/70/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/69/2019

uchwała nr VIII/69/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

zmieniająca uchwałę w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lelis

Status Obowiązująca

uchwała nr: VIII/68/2019

uchwała nr VIII/68/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Status Obowiązująca

Zarządzenia Wójta

zarządzenie nr: 0050.44.2019

zarządzenie nr 0050.44.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

temat zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2019-2023

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.43.2019

zarządzenie nr 0050.43.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2019

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.42.2019

zarządzenie nr 0050.42.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łęgu Starościńskim

zarządzenie nr: 0050.38.2019

zarządzenie nr 0050.38.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

w sprawie określenia zasad i zakresu przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Lelis

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 0050.33.2019

zarządzenie nr 0050.33.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2019.

zarządzenie nr: 0050.27.2019

zarządzenie nr 0050.27.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij