Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

Kierownictwo


Wójt Gminy Lelis
mgr inż. Stefan Prusik

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Gminy:

PONIEDZIAŁEK     7:45 - 15:45
WTOREK:     9:00 - 17:00
ŚRODA:     7:45 - 15:45
CZWARTEK:     7:45 - 15:45
PIĄTEK:     7:45 - 15:45

Kasa czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK     9:00 - 15:00
WTOREK:     9:20 - 15:00
ŚRODA:     9:00 - 15:00
CZWARTEK:     9:00 - 15:00
PIĄTEK:     9:00 - 15:00


Ochrona danych osobowych

Konta bankoweWpłat pieniężnych dokonujemy na wyznaczony przez Urząd Gminy w Lelisie numer konta bankowego.
Podstawowy numer konta:


Bank Spółdzielczy w Ostrołęce
05 8922 0009 0000 0619 2000 0010
Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie BI.ZUZ.5.421.54.2019.ŁB

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Zawiadomienie GBN.6740.1.2.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: "Rozbudowę drogi powiatowej Nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa od km 8+563 do km 10+592".

Obwieszczenie BGG.6831.32.2019

Decyzja Wójta Gminy Lelis o zatwierdzeniu projekty podziału działki nr ewid. 709 połozonej w obrębie ewidencyjnym Obierwia, gm. Lelis

Obwieszczenie BI.ZPU.5.451.13.2019.BT

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nienależytego utrzymania urządzenia wodnego (rów odprowadzający wodę z terenu wsi Grale, Płoszyce, Dąbrówka), którego następstwem jest szkodliwe oddziaływanie tego urządzenia na grunty sąsiednie.

Zarządzenie nr 0050.19.2019

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2019 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ponownego zwołania zebrania  wiejskiego w sołectwie Białobiel w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa  i członków rady sołeckiej

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejski”

zamówienie na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Łęgu Przedmiejski”

zamawiający Gmina Lelis

tryb zamówienia zapytanie o cenę

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie ul. Szkolna 48, 07-402 Lelis

zamówienie na: Zakup sprzętu komputerowego (laptopów) do obsługi Rady Gminy Lelis

zamówienie na Zakup sprzętu komputerowego (laptopów) do obsługi Rady Gminy Lelis

nr sprawy IGL.271.3.2018

zamawiający Gmina Lelis

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis - sekretariat - pok. nr 11

zamówienie na: Gmina Lelis: "Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Lelis oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Lelis"

zamówienie na Gmina Lelis: "Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Lelis oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy Lelis"

nr sprawy Ogłoszenie nr 500305961-N-2018

zamawiający Gmina Lelis

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

Uchwały Rady

uchwała nr: VI/45/2019

uchwała nr VI/45/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

uchwała nr: VI/44/2019

uchwała nr VI/44/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta

uchwała nr: VI/43/2019

uchwała nr VI/43/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lelisie zadań własnych Gminy Lelis

uchwała nr: VI/42/2019

uchwała nr VI/42/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 52, 53/2 położonych w miejscowości Gnaty

uchwała nr: VI/41/2019

uchwała nr VI/41/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o numerze ewidencyjnym 280 położonej w miejscowości Łęg Starościński

uchwała nr: VI/40/2019

uchwała nr VI/40/2019

jakiego organu Rady Gminy

z dnia

w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lelis"

Zarządzenia Wójta

zarządzenie nr: 0050.27.2019

zarządzenie nr 0050.27.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na rok 2019

zarządzenie nr: 0050.24.2019

zarządzenie nr 0050.24.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r. , sprawozdania rocznego z  wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2018 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis

zarządzenie nr: 0050.23.2019

zarządzenie nr 0050.23.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

zarządzenie nr: 0050.19.2019

zarządzenie nr 0050.19.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

w sprawie ponownego zwołania zebrania wiejskiego w sołectwie Białobiel w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej

zarządzenie nr: 0050.18.2019

zarządzenie nr 0050.18.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie.

zarządzenie nr: 0050.16.2019

zarządzenie nr 0050.16.2019

wydane przez WÓJTA GMINY LELIS

z dnia

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij