W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

POSTANOWIENIE Nr 60/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I

POSTANOWIENIE Nr 60/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W OSTROŁĘCE I z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Lelis na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 16 § 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497) w związku z art. 12 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w podziale Gminy Lelis na stałe obwody głosowania ustalonym postanowieniem Nr 6/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Lelis na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 3962):

1) dzieli się stały obwód głosowania nr 1, poprzez wyłączenie z jego granic miejscowości Durlasy,
2) tworzy się stały obwód głosowania nr 9, z granicami obwodu głosowania: sołectwo Durlasy oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Dzienny Dom „SENIOR+” w Durlasach, Durlasy 33, 07-402 Lelis.

§ 2. Załącznik do postanowienia, o którym mowa w § 1, uwzględniający zmiany dokonane niniejszym postanowieniem otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego postanowienia.

§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Lelis, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce I.

§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Lelis.

Załączniki

Powiadom znajomego