W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

Kontakt

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

Uchwały Rady

RSS A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie
uchwała nr: XXIII/171/2020
uchwała nr XXIII/171/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 395
uchwała nr: XXIII/170/2020
uchwała nr XXIII/170/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lelis
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 531
uchwała nr: XXIII/169/2020
uchwała nr XXIII/169/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi z dnia 24 listopada 2020 r. na uchwałę Rady Gminy Lelis Nr XX/150/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXIII/168/2020
uchwała nr XXIII/168/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXIII/167/2020
uchwała nr XXIII/167/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXIII/166/2020
uchwała nr XXIII/166/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lelis na rok 2021
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXIII/165/2020
uchwała nr XXIII/165/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXIII/164/2020
uchwała nr XXIII/164/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
zmieniająca uchwałę nr XIV/103/2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 394
uchwała nr: XXIII/163/2020
uchwała nr XXIII/163/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
zmieniająca uchwałę nr XIV/102/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2020-2023
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXIII/162/2020
uchwała nr XXIII/162/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 530
uchwała nr: XXIII/161/2020
uchwała nr XXIII/161/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
w sprawie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2021-2024
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXII/160/2020
uchwała nr XXII/160/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Lelis
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 13510
uchwała nr: XXII/159/2020
uchwała nr XXII/159/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej składania
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 13509
uchwała nr: XXI/158/2020
uchwała nr XXI/158/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie Gminy Lelis
Status uchwały Uchylona
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 12797
uchwała nr: XXI/157/2020
uchwała nr XXI/157/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej składania
Status uchwały Uchylona
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 12846
uchwała nr: XXI/156/2020
uchwała nr XXI/156/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 12796
uchwała nr: XXI/155/2020
uchwała nr XXI/155/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXI/154/2020
uchwała nr XXI/154/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchylenie uchwały Rady Gminy Lelis w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis z dnia 30 października 2020 r.
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXI/153/2020
uchwała nr XXI/153/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
w sprawie przekazania wniosku o uchylenie uchwały Rady Gminy w sprawie sporządzenia studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 6 listopada 2020 r., do rozpatrzenia Wojewodzie Mazowieckiemu
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXI/152/2020
uchwała nr XXI/152/2020
jakiego organu Rady Gminy Lelis
z dnia
zmieniająca uchwałę nr XIV/103/2019 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020
Status uchwały Obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia poz. 12795