W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki gruntami
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opłaty

Opłata skarbowa:
 • 30 zł w przypadku w przypadku wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego do 5 stron.
 • 50 zł w przypadku wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego powyżej 5 stron.
 • 20 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4.
 • 200 zł maksymalny koszt za wydanie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.
 • 17 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

  Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, od której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

  Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis .
Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku
Urząd Gminy Lelis
ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis
tel. /29/ 746-90-11
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 - 15:45
we wtorki w godzinach 9:00 - 17:00.

Kontakt w sprawie:

Milena Kacprzyk - Karpińska
Urząd Gminy Lelis
ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

tel. /29/ 746-90-36
parter - pok. nr. 6.

Termin odpowiedzi:
 • W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu..

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi
Brak

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735)..

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis.
 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku pełnomocnictwa).

Załączniki

Powiadom znajomego