W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

WNIOSEK O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOSCI – POSTANOWIENIE

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Stanowisko ds. budownictwa i gospodarki gruntami
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości – postanowienie

Opłaty

Opłata skarbowa:
 • 17 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej, od której należało uiścić opłatę. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 • Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lelis, ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis.
Inne opłaty:
Nie pobiera się.

Opłata ewidencyjna:
Nie pobiera się.

Miejsce złożenia wniosku
Urząd Gminy Lelis
ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis
tel. /29/ 746-90-11
czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:45 - 15:45
we wtorki w godzinach 9:00 - 17:00.

Kontakt w sprawie:

Milena Kacprzyk - Karpińska
Urząd Gminy Lelis
ul. Szkolna 39, 07-402 Lelis

tel. /29/ 746-90-36
parter - pok. nr. 6.

Termin odpowiedzi:
 • W ciągu jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 
  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 35 § 5 ustawy 
  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi
Brak

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o wydanie postanowienia w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.
 • Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
 • Wypis z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości objętych wnioskiem o rozgraniczenie.
 • Kopia mapy ewidencyjnej z określeniem spornego odcinka granicy.
 • Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku pełnomocnictwa).

Załączniki

Powiadom znajomego