W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

Obwieszczenia i zawiadomienia

XML

Lead

Obwieszczenia i zawiadomienia
Znak sprawy: PE-II.7131.52.2018.KP
Znak sprawy PE-II.7131.52.2018.KP
Znak pisma PE-II.7131.52.2018.KP
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis OBWIESZCZENIE MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia...
Znak sprawy: GN.683.2.198.2021
Znak sprawy GN.683.2.198.2021
Znak pisma GN.683.2.198.2021
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 230/1 o pow. 0.0043 ha położoną w obrębie Lelis gm. Lelis
Znak sprawy: BI.ZPU.5.451.51.2019.BT
Znak sprawy BI.ZPU.5.451.51.2019.BT
Znak pisma BI.ZPU.5.451.51.2019.BT
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym, w związku z postępowaniem administracyjnym dotyczącym nienależytego utrzymania urządzeń wodnych (rowów odprowadzających wodę o nazwie R-9, R-9/1, R-9/2) prowadzących do zmiany ich funkcji zlokalizowanych na działkach numer ewidencyjny: 109, 112, 113/1, 116, 117, 118, 119, 50/2, 51/4, 52, 53, 54/2,...
Znak sprawy: IR-RO.6220.6.2021
Znak sprawy IR-RO.6220.6.2021
Znak pisma IR-RO.6220.6.2021
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową DK61 w m. Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w m. Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, województwo...
Znak sprawy: SIP.GN.6622.3.2020
Znak sprawy SIP.GN.6622.3.2020
Znak pisma SIP.GN.6622.3.2020
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Decyzja Starosty Ostrowskiego z dnia 09 listopada 2021 r. nr SIP.GN.6622.3.2020  w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej nieruchomość położoną w miejscowości Szafarczyska, gm. Lelis, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 383, 384, 372 o łącznej powierzchni 56,4043 ha, oraz wykazu...
Znak sprawy: BI.ZPU.5.451.51.2019.BT
Znak sprawy BI.ZPU.5.451.51.2019.BT
Znak pisma BI.ZPU.5.451.51.2019.BT
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia  w dniu 19.11.2021r. w godz. 10:00  - 12:00 wizji lokalnej urządzenia wodnego (rów odprowadzający wody o nazwie R-9, R-9/1, R-9/2)  prowadzącego do zmiany jego funkcji na działkach nr ewid. 109, 112, 113/1, 116, 17, 118, 119, 50/2, 51/4, 52, 53, 54/2, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 obręb...
Znak sprawy: IR-RO.6220.6.2021
Znak sprawy IR-RO.6220.6.2021
Znak pisma IR-RO.6220.6.2021
Rodzaj dokumentu obwieszczenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie w sprawie postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.:  ,,Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową DK61 w m. Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w m. Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki, województwo mazowieckie”.
Znak sprawy: DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.39
Znak sprawy DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.39
Znak pisma DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.39
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW/KN.39  z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi -...
Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.219.2021.JR
Znak sprawy BI.ZUZ.5.4210.219.2021.JR
Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.219.2021.JR
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr. ewid. 159/1, 231/9, 231/11 obręb Łęg Przedmiejski, gm. Lelis w ramach inwestycji...
Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.233.2021.ED
Znak sprawy BI.ZUZ.5.4210.233.2021.ED
Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.233.2021.ED
Rodzaj dokumentu zawiadomienie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych na dz. o nr ew. 199/12, obręb Łęg Przedmiejski, gmina Lelis, województwo mazowieckie.