Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

Obwieszczenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Znak sprawy: Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.114.2020.DK.pdf

Znak sprawy Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.114.2020.DK.pdf

Znak pisma Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.114.2020.DK.pdf

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o gromadzeniu materiału dowodowego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: - wykonanie urządzenia wodnego tj. budowę studni nr 4 wraz z obudową, armaturą oraz pompą głębinową, na  działce o nr ew. 137/3 obręb Gnaty, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, województwo...

Znak sprawy: ROŚ.6220.8.2020

Znak sprawy ROŚ.6220.8.2020

Znak pisma ROŚ.6220.8.2020

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację   przedsięwzięcia pn.: " Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło od km 0+000 do ok. km 6+650".

Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.143.2020.JT

Znak sprawy BI.ZUZ.5.4210.143.2020.JT

Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.143.2020.JT

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. przejście gazociągiem średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) rzeki Kanał A Obierwia na dz. ew. nr...

Znak sprawy: ROŚ.6220.7.2020

Znak sprawy ROŚ.6220.7.2020

Znak pisma ROŚ.6220.7.2020

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację   przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa fermy drobiu – o obsadę 7 500 sztuk ptaków tj. 120 DJP  łącznie, w systemie chowu ściółkowego...

Znak sprawy: ROŚ.6220.3.2020

Znak sprawy ROŚ.6220.3.2020

Znak pisma ROŚ.6220.3.2020

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 250625W - ulica Leśna w miejscowości Lelis".

Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.111.2020.JT

Znak sprawy BI.ZUZ.5.4210.111.2020.JT

Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.111.2020.JT

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.125.2020.JT

Znak sprawy BI.ZUZ.5.4210.125.2020.JT

Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.125.2020.JT

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.31.2020.EW.5

Znak sprawy DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.31.2020.EW.5

Znak pisma DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.31.2020.EW.5

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2018 r., nr: DOOŚ-DŚI.4231.6.2017.mko.74 dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na budowie...

Znak sprawy: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.25.2020.EW.5

Znak sprawy DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.25.2020.EW.5

Znak pisma DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.25.2020.EW.5

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r., nr: WOOŚ-II.4231.1.2015.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na...

Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.114.2020.DK

Znak sprawy BI.ZUZ.5.4210.114.2020.DK

Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.114.2020.DK

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: - wykonanie urządzenia wodnego tj. budowę studni nr 4 wraz z obudową , armaturą oraz pompą głębinową na działce o nr ew. 137/3 obręb Gnaty, gmina Lelis, powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie -...

Znak sprawy: BR.6540.1.2020.SP

Znak sprawy BR.6540.1.2020.SP

Znak pisma BR.6540.1.2020.SP

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej dla potrzeb koncepcji przeprawy mostowej przez rzekę Narew z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych po obu...

Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.102.2020.DK

Znak sprawy BI.ZUZ.5.4210.102.2020.DK

Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.102.2020.DK

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Znak sprawy: Zawiadomienie DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.19.2020.EW.4.

Znak sprawy Zawiadomienie DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.19.2020.EW.4.

Znak pisma DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.19.2020.EW.4.

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie GDOŚ o wznowieniu postępowania w sprawie  zakończonej decyzją RDOŚ w BIałymstoku z dnia 3 sierpnia 2017 r. znak WOOŚ-II.4231.1.2015.DK, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie międzystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów...

Znak sprawy: Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2020

Znak sprawy Obwieszczenie ROŚ.6220.3.2020

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie informujące strony postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 250625W w miejscowości Lelis” o zgromadzonym materiale dowodowym oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Znak sprawy: BR.6540.1.2020.SP

Znak sprawy BR.6540.1.2020.SP

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej dla potrzeb koncepcji przeprawy mostowej przez rzekę Narew z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych po obu...

Znak sprawy: GOK.6220.2.2019/2020

Znak sprawy GOK.6220.2.2019/2020

Znak pisma GOK.6220.2.2019/2020

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów inwentarskich  - odchowalni kur niosek o obsadzie 15 000 sztuk ptaków każdy tj. 120...

Znak sprawy: GOK.6220.3.2019/2020

Znak sprawy GOK.6220.3.2019/2020

Znak pisma GOK.6220.3.2019/2020

Rodzaj dokumentu Postanowienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch obiektów inwentarskich  - odchowalni kur niosek o obsadzie 15 000 sztuk ptaków każdy tj. 120...

Znak sprawy: ROŚ.6220.5.2020

Znak sprawy ROŚ.6220.5.2020

Znak pisma ROŚ.6220.5.2020

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie o wydaniu postanowienia pozytywnie opiniującego projekt decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej dla potrzeb koncepcji przeprawy mostowej przez rzekę Narew z drogami dojazdowymi...

Znak sprawy: BR.6540.1.2000.SP

Znak sprawy BR.6540.1.2000.SP

Rodzaj dokumentu Obwieszczenie

Data ważności ogłoszenia

Opis Obwieszczenie w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej dla potrzeb koncepcji przeprawy mostowej przez rzekę Narew z drogami dojazdowymi do najbliższych dróg publicznych po obu...

Znak sprawy: BI.ZUZ.5.4210.73.2020.DK

Znak sprawy BI.ZUZ.5.4210.73.2020.DK

Znak pisma BI.ZUZ.5.4210.73.2020.DK

Rodzaj dokumentu Zawiadomienie

Data ważności ogłoszenia

Opis Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij