<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2015-05-29 23:11:45

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2014 R.


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2014 R. więcej...

2015-03-27 14:31:20

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2014 R.


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2014 R. więcej...

2015-01-20 09:59:03

UCHWAŁA Nr II/8/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 więcej...

2015-01-20 09:58:28

UCHWAŁA Nr II/7/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2014-2017 więcej...

2015-01-20 09:57:29

UCHWAŁA Nr II/6/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015 więcej...

2015-01-20 09:55:26

UCHWAŁA Nr II/5/2014 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2014 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2015-2018 więcej...

2014-12-23 11:02:05

Uchwała Nr Os.495.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2014 roku


W sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis projekcie uchwały budżetowej Gminy Lelis na 2015 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu. więcej...

2014-12-23 11:01:01

Uchwała Nr Os.494.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 grudnia 2014 roku


W sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2015-2018 więcej...

2014-12-18 15:39:12

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 14 listopada 2014 r.


w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Lelis na rok 2015 więcej...

2014-12-18 15:22:00

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 14 listopada 2014 r.


w sprawie przedstawienia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lelis na lata 2015-2018 więcej...

2014-09-16 09:06:59

ZARZĄDZENIE Nr 0050.44.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 22 sierpnia 2014 r.


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r. więcej...

2014-07-25 11:40:57

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2014 ROKU


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis na koniec II kwartału 2014 roku więcej...

2014-04-28 14:31:52

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2014 ROKU


Informacja z wykonania budżetu Gminy Lelis na koniec I kwartału 2014 roku więcej...

2014-03-31 11:26:28

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2014 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 24 marca 2014 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2013 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis. więcej...

2014-03-06 09:48:12

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2013 R.


Sporządziła Bogusława Parzych – Skarbnik Gminy Lelis, dnia 31 stycznia 2014 r. więcej...

2014-02-04 10:22:01

Uchwała Nr Os.63.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 roku


w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lelis na 2014 rok. więcej...

2014-02-04 10:17:59

Uchwała Nr Os.62.2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 31 stycznia 2014 roku


w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty Gminy Lelis, przyjętej w Uchwale Nr XXVII/191/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2014-2017 więcej...