<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2012-10-04 15:38:38

ZAWIADOMIENIE


Informacja o wyrobach zawierających azbest więcej...

2012-09-13 14:53:45

INFORMACJA


Dotyczy: Dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika więcej...

2012-08-14 01:03:10

INFORMACJA


Informacja o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok" więcej...

2012-06-20 09:59:17

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: Przebudowa mostów na rzece Rozoga wraz z dojazdami, odcinek Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa - Dąbrówka od km 0+000,00 do km 8+127,60. więcej...

2012-06-14 15:11:23

INFORMACJA - JAKI PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROK.


Jak wyglądać ma współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku? Zapraszamy do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok . więcej...

2012-05-09 08:22:06

INFORMACJA


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków więcej...

2012-03-21 10:48:57

INFORMACJA


Podatek od środków transportowych więcej...

2012-03-21 10:40:16

INFORMACJA


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2011r. więcej...

2012-01-30 12:40:50

INFORMACJA


Dotyczy: Prowadzenie zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie. więcej...

2012-01-10 15:35:04

INFORMACJA


Zwrot podatku akcyzowego dla rolników za olej napędowy. więcej...

2012-01-09 08:20:30

INFORMACJA


w sprawie zgłaszania kandydatur do składu komisji konkursowej więcej...