<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2011-12-30 12:18:06

INFORMACJA - WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW DO SĄDU OKRĘGOWEGO W OSTROŁĘCE


Wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądów Rejonowych na kadencję 2012 - 2015. więcej...

2011-09-27 12:24:18

INFORMACJA


więcej...

2011-08-31 13:32:48

INFORMACJA


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków więcej...

2011-08-30 14:37:31

KOMUNIKAT


Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrołęce w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. więcej...

2011-08-24 08:00:38

INFORMACJA


Zwrot podatku akcyzowego na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. więcej...

2011-07-19 15:35:31

ZAWIADOMIENIE


Dotacje na transport i utylizację eternitu. więcej...

2011-05-30 15:22:45

INFORMACJA


więcej...

2011-05-26 09:12:00

INFORMACJA


Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Lelis podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010r. więcej...

2011-05-26 09:07:54

INFORMACJA


Wójt Gminy Lelis podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2010r. więcej...

2011-05-24 10:03:32

INFORMACJA - WYBORY ŁAWNIKÓW


Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce i Sądów Rejonowych na kadencję 2012 - 2015. więcej...

2011-05-13 15:01:20

INFORMACJA


z dnia 13.05.2011 r. więcej...

2011-04-12 15:24:09

Informacja o przebiegu konsultacji


projektu "Wieloletniego programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015" więcej...

2011-03-21 08:35:59

O G Ł O S Z E N I E


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu wieloletniego programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015. więcej...

2011-03-03 10:00:30

I N F O R M A C J A


Urząd Gminy w Lelisie informuje rolników o możliwości odzyskania części kosztów poniesionych na zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. więcej...

2011-02-01 15:29:43

I N F O R M A C J A


Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.) więcej...