<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2010-10-13 09:44:47

O G ŁO S Z E N I E


Zgodnie z art.17 ust.7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010r.,Nr 176 , poz.1190 ) podaję do publicznej wiadomości skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej w Lelisie : więcej...

2010-08-06 13:21:39

I N F O R M A C J A


dotyczy określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. więcej...

2010-05-10 11:08:15

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego


z dnia 04.05.2010 r. informujące o wydaniu w dniu 28.04.2010 r. decyzji Nr 1/2010 znak GBN.7351-D-01/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. więcej...

2009-08-19 11:24:04

I N F O R M A C J A


dotyczy określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. więcej...

2009-04-07 11:19:42

Informacja Wójta Gminy Lelis


Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nasiadki przeznaczonej do sprzedaży w drodze bez przetargowej. więcej...

2008-04-02 21:17:51

Informacja o wynikach naboru


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2008-03-21 12:29:06

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2008-02-29 08:59:00

Informacja o wynikach naboru


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2008-01-08 09:19:23

Informacja o wynikach naboru


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2008-01-08 09:10:40

Informacja o wynikach naboru


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2007-08-03 09:52:59

Wniosek o dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2007-06-11 19:33:46

Zawiadomienie


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że 30 czerwca 2007r.upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Ostrołęce na kadencję 2008-2011. więcej...

2007-02-08 10:49:26

Informacja o wynikach naboru


Ośrodek Pomocy Społecznej, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2007-02-08 10:44:36

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne


Ośrodek Pomocy Społecznej, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2007-01-24 23:24:46

Harmonogram zebrań wyborczych


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2007-01-11 09:06:17

Informacja o wynikach naboru.


Ośrodek Pomocy Społecznej, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2006-12-30 21:33:34

Lista kandydatów na stanowisko Głównego Księgowego.


Ośrodek Pomocy Społecznej, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2006-12-12 12:31:36

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego.


Urząd Gminy Lelis, 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37

Ogłasza I i II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki FIAT PANDA.
więcej...