<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2014-03-06 09:45:56

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU NA KONIEC IV KWARTAŁU 2013 R.


Sporządziła Bogusława Parzych – Skarbnik Gminy Lelis, dnia 31 stycznia 2014 r. więcej...

2014-01-17 10:07:03

Uchwała NR XXVII/192/2013 Rady Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2013 r.


w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014. więcej...

2013-12-20 11:14:20

Uchwała Nr Os.537.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis projekcie uchwały budżetowej Gminy Lelis na 2014 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu. więcej...

2013-12-20 11:12:42

Uchwała Nr Os.536.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 grudnia 2013 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lelis na lata 2014-2017. więcej...

2013-10-31 13:43:52

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC III KWARTAŁU 2013 ROKU


Informacja o wykonaniu budżetu gminy Lelis na koniec III kwartału 2013 roku. więcej...

2013-07-19 13:32:52

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2013 ROKU.


Informacja o wykonaniu budżetu gminy Lelis na koniec II kwartału 2013 roku. więcej...

2013-04-24 15:32:57

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2013 ROKU


Informacja o wykonaniu budżetu gminy Lelis na koniec I kwartału 2013 roku więcej...

2013-02-15 13:39:38

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2012 R.


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis więcej...

2013-01-25 11:47:31

Uchwała Nr XX/133/2012 Rady Gminy Lelis z dnia 27 grudnia 2012 r.


w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013 więcej...