<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2013-06-05 08:10:04

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelis za 2012 rok


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelis za 2012 rok więcej...

2012-12-27 08:38:07

Uchwała Nr Os.477.2012


Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lelis na lata 2013-2016. więcej...

2012-12-27 08:32:57

Uchwala Nr Os.478.2012


Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis projekcie uchwały budżetowej Gminy Lelis na 2013 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu. więcej...

2012-10-26 13:01:23

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC III KWARTAŁU 2012 R.


Wykonanie budżetu. Sporządziła Bogusława Parzych – Skarbnik Gminy Lelis, dnia, 26 października 2012 r. więcej...

2012-09-17 17:36:11

Uchwala Nr Os. 367.2012


Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 września 2012 roku w sprawie wydania opinii o przedłużenie przez Wójta Gminy Lelis informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2012 r. więcej...

2012-07-31 13:15:00

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2012 ROKU


Sporządziła Bogusława Parzych – Skarbnik Gminy Lelis, dnia 31 lipca 2012 r. więcej...

2012-06-13 12:27:51

Uchwała Nr Os.172.2012


Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 r. więcej...

2012-04-26 15:39:35

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2012 ROKU


Sporządziła Bogusława Parzych – Skarbnik Gminy Lelis, dnia, 26 kwietnia 2012 r. więcej...

2012-04-26 15:37:13

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2011R.


Sporządziła Bogusława Parzych – Skarbnik Gminy zgodnie z art.37ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.) więcej...

2012-03-06 13:24:30

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2011R


Sporządziła Bogusława Parzych – Skarbnik Gminy zgodnie z art.37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.) więcej...

2012-01-23 11:57:12

Uchwała Nr Os.22.2012


Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2012 roku w spawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lelis na 2012 rok. więcej...

2012-01-23 11:51:56

Uchwała Nr Os.21.2012


Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2012 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lelis przyjętej w Uchwale Nr XIII/76/2011 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2012-2016. więcej...