<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2013-06-05 08:07:01

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelis za 2011 rok


Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lelis za 2011 rok. więcej...

2011-12-13 09:58:22

Uchwała Nr Os.521.2011


Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis projekcie uchwały budżetowej Gminy Lelis na 2012 rok o możliwość sfinansowania deficytu budżetu. więcej...

2011-12-13 09:55:56

Uchwała Nr Os.520.2011


Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lelis na lata na 2012 - 2016. więcej...

2011-10-26 15:52:59

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis na koniec III kwartału 2011r.


Wykonanie budżetu na koniec III kwartału 2011r. więcej...

2011-10-10 14:10:17

Uchwała NR 413/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 września 2011 roku.


w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lelis informacji o przetargu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2011 r. więcej...

2011-07-29 09:12:54

Informacja o wykonaniu budżetu gminy Lelis na koniec II kwartału 2011 roku


Sporządziła Bogusława Parzych – Skarbnik Gminy zgodnie z art.37ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.) więcej...

2011-04-26 08:35:00

Uchwała Nr 155/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie


z dnia 15 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami. więcej...

2011-02-02 13:32:11

Uchwała Nr 38/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie


z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lelis przyjętej w Uchwale Nr III/8/10 Rady Gminy Lelis z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2011-2016. więcej...

2011-02-02 13:24:51

Uchwała Nr 39/O/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie


z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lelis na 2011 rok. więcej...