<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2010-12-21 12:17:35

Uchwała Nr 451/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie


z dnia 15 grudnia 2010 roku.w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lelis na lata 2011-2016. więcej...

2010-12-21 12:14:34

Uchwała Nr 450/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie


z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. więcej...

2010-10-28 11:40:37

INFORMACJA


Informacja o ulgach więcej...

2010-10-13 10:52:29

Uchwała Nr 279/O/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie


z dnia 16 września 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lelis informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2010 r. więcej...

2010-04-12 09:57:30

Uchwała Nr 334/O/2009 Składu Orzekającego RIO w Warszawie


z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wydania opinii o przedłużonym przez Wójta Gminy Lelis projekcie uchwały budżetowej Gminy Lelis na 2010 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, mozliwości sfinansowania deficytu przedstawioneg więcej...