<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2009-09-13 22:38:05

Zarządzenie Wójta Gminy Lelis Nr37/09


z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Lelis na 2009 r. więcej...

2009-09-13 22:26:41

Zarządzenie Wójta Gminy Lelis Nr34/09


z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie przedstawienia radzie gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie oraz Gminnej Bi więcej...

2009-09-13 22:09:16

Zarządzenie Wójta Gminy Lelis Nr10/09


z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2008 r. oraz sprawozdania rocznego wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisiei Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie z więcej...

2009-09-11 10:13:21

Uchwała Nr 235/O/2009 Składu Orzekającego RIO w Warszawie


z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Lelis informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku. więcej...

2009-09-11 10:09:10

Uchwała Nr 67/O/2009 Składu Orzekającego RIO w Warszawie


z dnia 3 kwietnia w sprawie wydania opinii o przedłozonym przez Wójta Gminy Lelis sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. więcej...