<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2017-09-21 10:45:42

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU


Gmina Lelis: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gm. Lelis" więcej...

2017-09-19 16:28:42

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU


Gmina Lelis: "Rozbudowa drogi gminnej w msc. Łęg Przedmiejski kol. Chrusty". więcej...

2017-08-10 08:47:41

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU


Gmina Lelis: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel (ul.Turkusowa, ul.Frezjowa, ul.Tulipanowa, ul.Astrowa, ul.Irysowa, ul.Piękna, ul.Leśna, ul.Makowa),gm.Lelis” oraz „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Siemnocha, Łęg Przedmiejski i Białobiel (ul.Turkusowa, ul.Frezjowa, ul.Tulipanowa, ul.Astrowa, ul.Irysowa, ul.Piękna, ul.Leśna, ul.Makowa),gm.Lelis” więcej...

2017-07-19 10:39:28

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU


Dotyczy: Przebudowa ulicy Sportowej w Lelisie. więcej...

2017-07-19 10:36:41

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU


Dotyczy: Przebudowa ulicy Słonecznej w Lelisie więcej...

2017-07-06 12:18:21

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU


Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 250615W. więcej...

2017-05-12 13:37:33

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Lelis: Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 zgodnej z WT-4 2010, piasku naturalnego kopanego 0-2 oraz kruszywa łamanego 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność gminy Lelis więcej...

2017-03-23 15:03:20

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU


Dotyczy: OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 90,64 m2 położonego na parterze w budynku znajdującym się w Lelisie przy ul. Szkolnej 48, na działce nr 352. więcej...

2017-03-01 11:31:48

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU


Lelis: Budowa budynku Urzędu Gminy w Lelisie więcej...

2016-12-01 13:47:20

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / ODRZUCENIU / WYKLUCZENIU


Lelis: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomość zamieszkałych w Gminie Lelis w 2017 roku. więcej...

2016-11-03 10:54:56

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU


Lelis: Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce więcej...

2016-11-02 13:05:14

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU


Lelis: "Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej oraz wymiana pokrycia dachowego w msc. Durlasy" więcej...

2016-09-19 13:55:02

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Lelis: Przedmiot zamówienia obejmuje Przebudowę drogi gminnej nr 250610W w msc. Siemnocha na odcinku 451 mb więcej...

2016-08-04 11:19:13

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU


Lelis: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Grafitowej, ul. Lawendowej i ul. Ostrołęckiej w obrębie ewidencyjnym Łęg Przedmiejski oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Białobiel, Łęg Przedmiejski, Siemnocha gm. Lelis. więcej...

2016-08-02 13:05:58

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU


Lelis: Dostawa i montaż mebli, pomocy dydaktycznych i zabawek do Przedszkola Samorządowego przy Szkole Podstawowej w Lelisie więcej...

2016-07-29 21:26:38

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Lelis: Remont ciągu dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej relacji Gibałka - Lelis więcej...

2016-07-28 15:17:50

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Lelis: Dostawa energii elektrycznej dla gminy Lelis więcej...

2016-07-18 11:07:07

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: wykonanie i dostawa przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Lelis. więcej...

2016-06-03 14:24:36

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU


Lelis: Wymiana pokrycia dachowego oraz orynnowania wraz z instalacją odgromową budynku Szkoły Podstawowej w Łęgu Starościńskim więcej...

2016-05-24 14:10:59

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / WYKLUCZENIU / ODRZUCENIU


Lelis: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Obierwi więcej...

2016-05-09 09:36:32

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Lelis: Przebudowa dróg gminnych nr 250604W i 250603W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową nr 2536W od drogi krajowej nr 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo więcej...

2016-03-30 10:36:32

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Lelis: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno- socjalnym przy Szkole Podstawowej w Białobieli więcej...

2016-03-24 13:42:18

Informacja o wyborze oferty


Lelis: Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 zgodnej z WT-4 2010, piasku naturalnego kopanego 0-2 oraz kruszywa łamanego 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność gminy Lelis więcej...

2016-03-14 08:21:49

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Lelis: Budowa hali magazynowej na ulicy Przemysłowej w Lelisie więcej...

2016-03-03 12:18:56

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Lelis: Budowa boiska wiejskiego w msc. Kurpiewskie więcej...

2016-02-25 12:27:49

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU


Dotyczy: Lelis: Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły na Przedszkole w Lelisie więcej...

2015-10-01 11:59:09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Lelis: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka, Łęg Starościński, Białobiel, Łęg Przedmiejski gmina Lelis więcej...

2015-09-25 21:25:08

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / złożonych ofertach / odrzuconych ofertach / wykluczonych wykonawcach.


Dotyczy postępowania pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii elektrycznej z przeznaczeniem na potrzeby własne poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Lelis" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2015-09-24 15:30:21

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Lelis: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka, Łęg Starościński, Białobiel, Łęg Przedmiejski gmina Lelis więcej...

2015-09-04 14:48:11

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU


Sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 200 więcej...

2015-07-30 13:33:58

Zawiadomienie o wyborze oferty


Dotyczy: "Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest ( płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis". więcej...

2015-07-10 20:44:51

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Dotyczy postępowania pn. "Przebudowa dróg w msc. Szwendrowy most i Łęg Przedmiejski kol. Dziergowskie oraz ulicy Srebrnej w Lelisie", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2015-05-29 23:05:41

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ZŁOŻONYCH OFERTACH, ODRZUCONYCH OFERTACH/WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH.


Dotyczy. Postępowania pn. Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Przedmiejskim, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2015-04-17 08:30:08

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Lelis: Przebudowa drogi gminnej nr 250618W w msc. Gąski więcej...

2015-04-01 15:47:02

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa dróg gminnych nr 25062W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka - Łęg - Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka - Durlasy - Lelis", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2015-04-01 14:57:46

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Lelis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lelis w okresie od 31.03.2015 do 30.03.2018. więcej...

2015-03-25 15:12:32

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Dot. postępowania na "Dostawę mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 piasku naturalnego kopanego 0-2 oraz kruszywa łamanego 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność gminy Lelis" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2015-03-24 13:38:25

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Lelis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lelis w okresie od 31.03.2015 do 30.03.2018. więcej...

2014-10-06 11:42:46

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych więcej...

2014-09-16 13:23:44

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / ZŁOŻONYCH OFERTACH / WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH / ODRZUCONYCH OFERTACH / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: "KREATYWNE PRZEDSZKOLA W GMINIE LELIS – przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" - dostawa i montaż wyposażenia II postępowanie. więcej...

2014-08-20 10:35:42

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / ZŁOŻONYCH OFERTACH / WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH / ODRZUCONYCH OFERTACH / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "KREATYWNE PRZEDSZKOLA W GMINIE LELIS – przygotowanie oddziałów przedszkolnych w SP do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym"- dostawa i montaż wyposażenia. więcej...

2014-08-11 09:27:48

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę wydruku i oprawy zdjęć. więcej...

2014-08-11 09:26:11

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę wycinanek kurpiowskich. więcej...

2014-08-11 09:24:06

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę tablic /gablot/ ogłoszeniowo - informacyjnych. więcej...

2014-08-11 09:21:49

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zapytanie ofertowe na dostawę instrumentu muzycznego - bębenka. więcej...

2014-08-07 21:15:15

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zapytanie ofertowe a dostawę instrumentów muzycznych - skrzypiec więcej...

2014-07-22 11:36:39

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Zagospodarowanie skweru wraz z budową placu zabaw i siłownią zewnętrzną w msc. Białobiel w gminie Lelis. więcej...

2014-06-24 15:14:26

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Lelis: Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność gminy Lelis. więcej...

2014-06-18 11:17:51

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/WYKLUCZENIU/ODRZUCENIU - CZYNNOŚCI POWTÓRZONE


Dotyczy: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis" więcej...

2014-06-12 13:38:21

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Lelis: Wykonanie robót budowlanych obejmujących: - Przebudowę ulicy Różanej i Fiołkowej w msc. Białobiel, - Przebudowę drogi gminnej nr 250632W w msc. Białobiel (budowa zjazdu z ulicy Ostrołęckiej wraz z wykonaniem odwodnienia), - Przebudowę ulicy Wesołej w msc. Lelis. więcej...

2014-06-10 15:22:37

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Lelis: Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelisie. więcej...

2014-06-05 13:36:05

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Lelis: Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lelisie więcej...

2014-05-27 16:13:08

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lelis" więcej...

2014-05-22 20:55:07

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Dąbrówce" więcej...

2014-04-28 12:28:28

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Durlasy w gminie Lelis więcej...

2014-04-11 15:33:36

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Lelis: - Przebudowę drogi gminnej w msc. Łęg Przedmiejski kol. Księży Las, - Przebudowę ulicy Różanej w msc. Łęg Przedmiejski, - Przebudowę ulicy Błękitnej w msc. Łęg Przedmiejski, - Budowę zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 2539W na ulice Fiołkową oraz Magnolii w msc. Łęg Przedmiejski, - Przebudowę drogi gminnej nr 250617W w msc. Dąbrówka, - Przebudowę drogi gminnej nr 250636W w msc. Szafarczyska. więcej...

2014-04-09 12:35:51

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Lelis: Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Olszewce- sala gimnastyczna. więcej...

2014-04-08 12:58:05

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: „Remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Obierwi” . więcej...

2014-03-27 13:09:19

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach (sołectwach): Białobiel, Siemnocha i Łęg Przedmiejski oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości (sołectwie) Siemnocha gm. Lelis. więcej...

2014-03-25 15:46:40

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.) zwanej dalej u.p.z.p. dla postępowań o wartości nie przekraczającej kwot określonych na podstawie art. 11 ust 8 u.p.z.d. pod nazwą: "Budowa boiska wiejskiego w miejscowości Długi Kąt". więcej...

2014-03-14 12:55:29

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Rozbudowa dróg gminnych nr 250620W i 250629W zlokalizowanych pomiędzy drogą powiatową Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie a drogą powiatową Ostrołęka – Durlasy - Lelis", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2014-03-06 11:34:47

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Lelis: Dostawa mieszanki kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 oraz piasku naturalnego kopanego 0-2 do bieżącego utrzymania dróg stanowiących własność gminy Lelis więcej...

2013-12-16 11:13:56

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU


Dotyczy: sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 005 na podwoziu Star 244. więcej...

2013-11-25 14:02:57

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Dot. postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2013-10-18 22:36:01

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: Budowa stałych siłowni plenerowych przy Zespołach Szkół w Lelisie o pow.118,3 m2, Obierwi o pow. 120,6 m2 oraz Łęg Przedmiejskim o pow. 120,2 m2 wraz z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu. więcej...

2013-07-12 13:21:33

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Lelis: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lelisie więcej...

2013-07-01 09:37:22

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Lelisie" więcej...

2013-06-19 14:21:39

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / ZŁOŻONYCH OFERTACH


Dotyczy: Zadanie p.n. "Budowa placów zabaw w miejscowości Lelis i Nasiadki oraz instalacją sieci c.o. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie" więcej...

2013-06-14 11:16:30

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Lelis" więcej...

2013-06-07 15:43:05

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Łęg Przedmiejski" więcej...

2013-06-04 14:17:28

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Lelis" - Unieważnienie przedmiotowe postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego. więcej...

2013-05-14 13:56:39

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni niżej wymienionych odcinków dróg: 1. Droga gminna nr 250602W odc. Olszewka kol. Kąty, 2. Droga gminna nr 250602W odc. Olszewka kol. Fuc, 3. Droga gminna nr 250634W odc. Łęg Przedmiejski kol. Jeżyły prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego więcej...

2013-04-29 12:03:14

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: postępowania na wykonanie robót budowlanych obejmujących: 1. "Przebudowa drogi gminnej w msc. Szafarnia" 2. "Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc. Łęg Starościński kol. Mała Wioska" 3. "Przebudowa drogi gminnej nr 250615W w msc. Łęg Przedmiejski" 4. "Przebudowa ulicy Akacjowej w msc. Łęg Przedmiejski" 5. "Przebudowa ulicy Ks. Eugeniusza Chylińskiego w msc. Lelis' prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2013-04-26 12:50:02

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Dotyczy: przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z postępowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.)- Budowa placów zabaw w miejscowości Lelis i Nasiadki oraz instalacja sieci c.o. w Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Kurpiów w Lelisie. więcej...

2013-04-24 15:36:53

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Lelis: Zmiana sposobu użytkowania części budynku GOK-O w Lelisie wraz z przebudową na ośrodek rehabilitacyjny więcej...

2013-04-11 13:55:59

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.


Dotyczy: "Zmiana sposobu użytkowania części budynku GOK-O Lelisie wraz z przebudową na Ośrodek Rehabilitacyjny" więcej...

2013-03-28 12:41:25

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / ZŁOŻONYCH OFERTACH


Zadanie: "Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lelisie". więcej...

2013-03-25 13:14:43

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / ZŁOŻONYCH OFERT


Zadanie p.n. "Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli" więcej...

2013-03-15 14:00:18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Lelis: Budowa boiska wiejskiego w miejscowości Gibałka więcej...

2013-03-05 08:28:56

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: Budowa boiska wiejskiego w miejscowości Gibałka. więcej...

2013-01-14 16:43:37

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Informacja o wyborze oferty więcej...

2012-12-21 10:14:10

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: Dostawa paliw w 2013 i 2014 roku. więcej...

2012-12-18 19:05:07

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na: DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2012-12-18 19:02:26

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU


Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłej zlewni mleka położonej w miejscowości Łęg Przedmiejski , gm. Lelis oznaczonej nr ewid.442/4 o pow. 0,0810 ha, zapisanej w Księdze wieczystej nr OS 10/00047054/5 . więcej...

2012-12-04 10:24:18

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH


Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych na potrzeby projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III, dla szkół podstawowych w Gminie Lelis -Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc". II postępowanie więcej...

2012-11-19 16:24:03

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH


Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III", dla szkół podstawowych w Gminie Lelis -Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc II Postępowanie więcej...

2012-11-19 12:33:04

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH


Dotyczy: Świadczenie usług edukacyjnych polegających na przeprowadzeniu zajęć dodatkowych na potrzeby projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III, dla szkół podstawowych w Gminie Lelis -Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc". więcej...

2012-11-08 15:33:41

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu dydaktycznego oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu pn "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III, dla szkół podstawowych w Gminie Lelis -Żaczek z Gminy Lelis uczy się bawiąc" więcej...

2012-07-16 14:42:15

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200 000 euro prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) nz zadanie pn.: "ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OSP LELIS" więcej...

2012-06-22 12:58:32

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Dotyczy: Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Łęgu Przedmiejskim w gminie Lelis więcej...

2012-06-15 18:06:45

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH


Dotyczy: Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Łęgu Przedmiejskim w gminie Lelis. więcej...

2012-06-04 16:17:47

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Dotyczy: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim w gminie Lelis więcej...

2012-05-22 09:26:57

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH


Dotyczy: Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Łęgu Starościńskim w gminie Lelis. więcej...

2012-05-07 10:22:18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Dotyczy: Zagospodarowanie skweru oraz budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka w gminie Lelis więcej...

2012-05-07 10:20:19

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Dotyczy: Zagospodarowanie skwerów wraz z budową oświetlenia w gminnej miejscowości Lelis. więcej...

2012-04-17 14:14:29

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: "Zagospodarowanie skwerów wraz z budową oświetlenia w gminnej miejscowości Lelis" więcej...

2012-04-17 14:12:17

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: "Zagospodarowanie skweru oraz budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka w gminie Lelis" więcej...

2012-04-15 00:27:20

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Wybór najkorzystniejszej oferty - Lelis 13.04.2012r. więcej...

2012-04-03 13:00:40

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: postępowania u udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących : 1. „Przebudowa drogi gminnej nr 250611 W w msc. Siemnocha” 2. „Przebudowa drogi gminnej nr 250618W Bienduszka – Gąski - Przeczniak - Brzozowa” 3. „Przebudowa drogi gminnej nr 250608W – odcinek pomiędzy drogą powiatową Lelis – Długi Kąt a drogą gminną Gibałka - Lelis” 4. „Przebudowa dróg o nr ewid. dz. 463, 423, 434, 444 w msc. Łęg Przedmiejski” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2012-04-03 11:05:33

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: postępowania pn. „PRZETARG NIEOGRANICZONY” o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach 1. Obierwia kol. Kurzyska 2. Dąbrówka Kolonia 3. Szwendrowy Most kol. Praga 4. Białobiel – Gnaty – Łęg Przedmiejski” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2012-03-30 13:11:16

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Lelis: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lelis Numer ogłoszenia: 100408 - 2012; data zamieszczenia: 30.03.2012 więcej...

2012-03-23 15:06:21

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lelis w okresie od 31.03.2012 r. do 30.03.2015 r. więcej...

2012-01-09 10:42:42

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Lelis: Dostawa paliw w 2012 roku więcej...

2011-12-27 10:47:33

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: Dostawy paliw w 2012 r. więcej...

2011-10-28 15:15:03

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa energii elektrycznej", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2011-08-26 10:51:29

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: postępowania o wartości poniżej 14 000 euro na założenie ewidencji dróg zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. dla dróg gminnych w Gminie Lelis. więcej...

2011-08-25 09:23:38

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Dot. Zamówienia pn. "Przetarg nieograniczony a wykonanie robót budowlanych obejmujących: 1. Budowę linii napowietrznej oświetleniowej n.n. 0,4 kV oraz podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejącej linii napowietrznej n.n. 0,4 kV do zasilania oświetlenia drogowego w msc. Białobiel ul. Ostrołęcka, 2. Podwieszenie przewodu oświetleniowego na istniejącej linii napowietrznej n.n. 0,4 kV do zasilania oświetlenia drogowego w msc. Nasiadki w ramach modernizacji oświetlenia na terenie gminy Lelis." więcej...

2011-08-22 15:41:11

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Dostawa mieszanki żwirowej w ilości 3000m3 na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Lelis", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2011-07-29 14:44:13

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA.


Dot. przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 1. Obierwia kol. Kurzyska 2. Dąbrówka Kolonia 3. Szwendrowy Most kol. Praga 4. Białobiel – Gnaty – Łęg Przedmiejski więcej...

2011-07-06 15:02:50

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012" (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne) przy Zespole Szkół w Obierwi gmina Lelis . więcej...

2011-07-05 08:16:51

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: "Roboty remontowo budowlane w budynku GOK-O w Lelisie". więcej...

2011-06-24 12:48:27

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012" (Boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne) przy Zespole Szkół w Obierwi gmina Lelis. Nr ogłoszenia w BZP w portalu UZP 153723-2011 więcej...

2011-06-07 14:43:46

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Dotyczy robót budowlanych pn.: "Techniczny sposób zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Gibałka gm. Lelis". więcej...

2011-05-05 22:47:39

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ ZŁOŻONYCH OFERTACH/ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU


Dotyczy: Budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z montażem monitoringu i placu zabaw przy szkole podstawowej w Białobieli w Gminie Lelis. więcej...

2011-05-04 14:21:24

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących: 1.Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Łęg Starościński kol. Mała Wioska 2.Przebudowę ulic Szkolnej i Przemysłowej w Lelisie 3.Przebudowę ulicy Złotej w miejscowości Lelis 4.Przebudowę ulicy Spokojnej i Daliowej w Białobieli 5.Przebudowę ulicy Sosnowej w Białobieli prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2011-03-28 16:02:49

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa mieszanki żwirowej w ilości 6000m3 na remonty dróg gminnych, na terenie gminy Lelis”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2011-03-16 10:24:59

Informacja o wyborze oferty


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Przebudowa dróg gminnych w ciągu komunikacyjnym pomiędzy drogą powiatową Nr 2539W Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie – Szkwa a drogą powiatową Nr 2541 W Łęg Starościński – Góry – Kurpiewskie", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. więcej...

2011-02-07 16:55:00

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy


Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej więcej...

2010-10-15 14:51:02

Informacja o wyborze oferty


dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publiczny więcej...

2010-08-25 22:52:35

Informacja o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
Dotyczy:Podwieszenie przewodu oświetleniowego n.n. 0,4 kV typu AsXSn 2x25 mm2 na słupach istniejących linii napowietrznych n.n. 0,4 kV zasilającego oświetlenie drogowe. więcej...

2010-08-09 09:24:37

Informacja o udzieleniu zamówienia


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48
Dotyczy: Dostawy wyposażenia obiektu i budowy automatycznego zraszania boiska sportowego. więcej...

2010-04-30 12:57:52

Ogłoszenie o wyniku przetargu


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
DOTYCZY: sprzedaży z gminnego zasobu nieruchomości. więcej...

2010-04-08 09:17:00

Zawiadomienie o wyborze oferty


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48
Dotyczy: Przebudowy zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie. więcej...

2010-03-04 10:33:24

Informacja o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
Dotyczy: Przetargu na dostawę mieszanki żwirowej w ilości 6000 m3 na remonty dróg gminnych na terenie Gminy Lelis w 2010 r. więcej...

2010-03-01 18:36:49

Informacja o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
Dotyczy:Przebudowy drogi gminnej Łęg Przedmiejski-Białobiel, w msc. Łęg Przedmiejski kol. Baczewskie, Białobiel i ulicy Przemysłowej w Białobieli. więcej...

2010-02-25 21:42:28

Informacja z otwarcia ofert


Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie
07-402 Lelis ul. Szkolna 48
Dotyczy: Przebudowy zespołu boisk przy Zespole Szkół w Lelisie. więcej...

2010-01-28 19:25:45

Informacja o wyborze oferty


Ośrodek Pomocy Społecznej
07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
tel. 029 761 10 18 w. 21
e-mail: opslelis@o2.pl więcej...

2009-12-11 13:32:02

Informacja o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2009-08-12 22:21:09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 184916-2009 z dnia 2009-06-09 r.

więcej...

2009-08-05 23:01:46

Zawiadomienie o wyborze oferty


Dotyczy: Budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nasiadkach gmina Lelis więcej...

2009-07-15 15:04:54

Zawiadomienie o wyborze oferty


Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński-Walery oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Białobiel gm. Lelis więcej...

2009-06-25 16:37:52

Wyjaśnienie do przetargu


Dotyczy przetargu nieograniczonego: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowościach: Białobiel, Siemnocha, Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński-Walery oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami we wsi Białobiel gm. Lelis. więcej...

2009-06-09 18:45:33

Zawiadomienie o wyborze oferty


Dotyczy: Budowa kompleksu boisk Moje boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Łęgu Przedmiejskim więcej...

2009-05-19 21:02:39

Zawiadomienie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2009-05-08 13:05:54

Wyjaśnienie do przetargu


Dotyczy Zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej Nasiadki - Kurpiewskie - Dąbrówka więcej...

2009-04-16 19:12:54

Zawiadomienie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2009-04-07 10:56:29

Zawiadomienie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2009-03-24 11:21:11

Zawiadomienie o wyborze oferty


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2009-03-16 18:06:30

Wyjaśnienie do przetargu


Dotyczy zamówienia nr INB-341-6/-9
(Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Lelis w okresie od 31.03.2009 do 30.03.2012) więcej...

2009-03-11 21:27:21

Roztrzygnięcie postępowania


Roboty termomodernizacyjno-remontowe budynku Szkoły Podstawowej w Białobieli
Zakład Administracji Szkół i Przedszkoli w Lelisie więcej...

2009-03-06 11:18:35

Unieważnienie przetargu


Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2009-02-20 12:26:37

Roztrzygnięcie postępowania


Roztrzygnięcie przetargu pt: Budowa garażu o konstrukcji stalowej na sprzęt w Lelisie. więcej...

2009-02-13 10:26:32

Wyjaśnienie do przetargu


Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Lelisie-II etap z dnia 09.02.2009
Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2009-02-09 15:50:58

Roztrzygnięcie postępowania


Roztrzygnięcie przetargu nieograniczonego na dostawę pospółki żwirowej w ilości 6000 m3 na remonty dróg gminnych na terenie gminy Lelis. więcej...

2009-02-06 20:01:40

Roztrzygnięcie postępowania


Roztrzygnięcie przetargu nieograniczonego pt: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Obierwi. więcej...

2009-01-29 21:01:02

Roztrzygnięcie postępowania


Roztrzygnięcie przetargu nieograniczonego na: przygotowanie, dowiezienie i wydanie gorącego posiłku. więcej...

2009-01-27 19:22:44

Wyjaśnienie do przetargu


Budowa garażu o konstrukcji stalowej na sprzęt w Lelisie z dnia 2009-01-19 Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2009-01-23 18:02:50

Wyjaśnienie do przetargu


Wyjaśnienia do przetargu Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Obierwi z dnia 14.01.2009 r. więcej...

2008-12-03 20:50:54

Roztrzygnięcie postępowania


Roztrzygnięcie przetargu ROBOTY BUDOWLANE z dnia 2008-11-07
Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...

2008-11-24 17:22:15

Wyjaśnienie do przetargu


Wyjaśnienie do przetargu ROBOTY BUDOWLANE z dnia 2008-11-07
Urząd Gminy Lelis 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37 więcej...