<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2009-03-31 09:36:43

Uchwała Nr 354/O/2008 Składu Orzekającego RIO w Warszawie


z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis projekcie uchwały budżetowej Gminy Lelis na 2009 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami, możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego więcej...