<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2017-10-17 09:19:23

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Dotyczy: "Rozbiórki budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce nr 98 w obrębie miejscowości Olszewka gm. Lelis" więcej...

2017-09-25 14:24:15

ZAPYTANIE OFERTOWE


"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym Durlasy gm. Lelis" więcej...

2017-08-14 11:01:29

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis zaprasza do złożenia oferty cenowej na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni: 162,61 m2 ze wskazaniem na usługi medyczne. więcej...

2017-06-05 14:32:50

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE BAZY EDUKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI LELIS W GMINIE LELIS.


ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE BAZY EDUKACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI LELIS W GMINIE LELIS. więcej...

2017-06-02 09:13:57

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO więcej...

2017-03-03 14:19:54

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 90,64 m2 położonego na parterze w budynku znajdującym się w Lelisie przy ul. Szkolnej 48, na działce nr 352. więcej...

2017-02-28 15:31:53

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI 90,64 m2 położonego na parterze w budynku znajdującym się w Lelisie przy ul. Szkolnej 48, na działce nr 352. więcej...

2016-06-23 10:00:51

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE I DOSTAWĘ PRZEZROCZYSTYCH URN WYBORCZYCH DLA GMINY LELIS


Dotyczy: wykonanie i dostawa przezroczystych urn wyborczych dla Gminy Lelis. więcej...

2016-04-13 11:24:42

ZAPYTANIE CENOWE


Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lelis na lata 2016 – 2019, z perspektywą do 2022 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. więcej...

2015-07-20 15:00:48

ZAPYTANIE OFERTOWE


Dotyczy: "Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest ( płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa) z terenu Gminy Lelis". więcej...

2014-09-22 11:03:32

ZAPYTANIE OFERTOWE


na dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń siłowych w ramach zadania pn.: "Udostępnienie urządzeń i sprzętu stałych siłowni zewnętrznych w msc. Płoszyce w gminie Lelis". więcej...

2014-07-22 11:44:08

ZAPYTANIE OFERTOWE


Wykonanie i dostawa tablic /gablot/ ogłoszeniowo - informacyjnych więcej...

2014-07-11 15:29:14

ZAPYTANIE OFERTOWE


na wydruk i oprawę zdjęć więcej...

2014-07-11 15:27:28

ZAPYTANIE OFERTOWE


na wykonanie i dostawę wycinanek kurpiowskich więcej...

2014-07-08 14:51:22

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - pytania i odpowiedzi.


Dot. Zapytania ofertowe na dostawę instrumentów muzycznych – skrzypiec. więcej...

2014-07-03 13:35:58

ZAPYTANIE OFERTOWE


na dostawę instrumentów muzycznych – skrzypiec więcej...

2014-07-03 13:34:44

ZAPYTANIE OFERTOWE


na dostawę instrumentu muzycznego – bębenka więcej...

2014-07-03 12:27:18

ZAPYTANIE OFERTOWE


na wykonanie i dostawę wycinanek kurpiowskich więcej...

2014-05-30 13:55:21

ZAPYTANIE OFERTOWE


na zakup i dostawę strojów ludowych - kurpiowskich więcej...

2010-01-12 19:41:06

Otwarty konkurs ofert.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2010 r. w zakresie: prowadzenie zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie. więcej...

2009-01-27 19:36:30

Otwarty konkurs ofert.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2009 r. w zakresie: prowadzenie zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie. więcej...

2008-01-22 21:45:39

Otwarty konkurs ofert.


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w 2008 r. w zakresie: prowadzenie zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie. więcej...