<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2017-07-04 16:29:31

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO


WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO więcej...

2017-07-04 16:32:26

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI


WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI więcej...

2017-07-04 16:36:09

WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA W SPRAWIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI


WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA W SPRAWIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI więcej...

2017-07-04 16:39:06

WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA W SPRAWIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI


WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA W SPRAWIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI więcej...

2017-07-04 16:41:34

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ORZEKAJĄCEJ O ROZGRANICZENIU NIERUCHOMOŚCI


WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ORZEKAJĄCEJ O ROZGRANICZENIU NIERUCHOMOŚCI więcej...

2017-07-04 16:45:30

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO więcej...

2017-07-04 16:48:13

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO więcej...