<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2017-10-12 14:51:39

UCHWAŁA Nr XXVI/179/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 września 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-10-12 14:51:02

UCHWAŁA Nr XXVI/178/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 września 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelis na lata 2017-2023 więcej...

2017-08-30 13:23:42

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2017 R.


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2017 R. więcej...

2017-08-30 13:23:12

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2017 R.


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2017 R. więcej...

2017-07-17 14:25:12

UCHWAŁA Nr XXV/174/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 czerwca 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-07-17 14:24:06

UCHWAŁA Nr XXV/173/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 czerwca 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelis więcej...

2017-07-17 14:22:48

UCHWAŁA Nr XXV/170/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 czerwca 2017 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lelis wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok więcej...

2017-06-08 15:00:02

UCHWAŁA NR XXIV/168/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 23 maja 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-05-15 13:32:39

UCHWAŁA NR XXIII/165/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-05-15 13:31:39

UCHWAŁA NR XXIII/164/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 28 kwietnia 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelis na lata 2017-2023 więcej...

2017-04-13 12:00:16

UCHWAŁA NR XXII/156/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-04-13 11:58:58

UCHWAŁA NR XXII/155/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelis na lata 2017-2023 więcej...

2017-04-13 11:56:39

UCHWAŁA Nr XXI/144/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-04-13 11:55:20

UCHWAŁA Nr XXI/143/2017 RADY GMINY LELIS z dnia 27 lutego 2017 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Lelis na lata 2017-2020. więcej...

2017-04-10 14:48:24

UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-04-10 14:46:34

UCHWAŁA NR XIX/135/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2017-2020 więcej...

2017-04-03 08:13:08

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis. więcej...

2017-01-16 11:10:27

Uchwała Nr Os.33.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 stycznia 2017 roku


w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Lelis na 2017 rok więcej...