<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2017-04-28 14:22:56

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2016 R.


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2016 R. więcej...

2017-04-10 14:51:56

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2017 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 30 marca 2017 r.


w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury-Biblioteki i Sportu w Lelisie za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy Lelis. więcej...

2017-02-28 16:20:28

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2016 R.


INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC IV KWARTAŁU 2016 R. więcej...

2017-01-16 11:33:48

UCHWAŁA NR XIX/138/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 więcej...

2017-01-16 11:32:47

UCHWAŁA NR XIX/137/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2016-2019 więcej...

2017-01-16 11:31:59

UCHWAŁA NR XIX/136/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017 więcej...

2017-01-16 11:30:50

UCHWAŁA NR XIX/135/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 grudnia 2016 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2017-2020 więcej...

2017-01-16 11:29:40

UCHWAŁA NR XVIII/130/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 więcej...

2017-01-16 11:28:18

UCHWAŁA NR XVIII/129/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 listopada 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2016-2019 więcej...

2017-01-16 11:25:47

Uchwała nr XVII/126/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 więcej...

2017-01-16 11:24:48

Uchwała nr XVII/125/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 28 października 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2016-2019 więcej...

2017-01-16 11:23:34

UCHWAŁA NR XV/119/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 12 września 2016 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 więcej...

2017-01-16 11:22:43

UCHWAŁA Nr XV/118/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 12 września 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2016-2019. więcej...

2017-01-16 11:21:43

UCHWAŁA Nr XIV/110/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 więcej...

2017-01-16 11:19:07

UCHWAŁA Nr XIV/109/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2016-2019 więcej...

2017-01-16 11:17:35

UCHWAŁA Nr XIV/106/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 29 czerwca 2016 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lelis wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok więcej...

2016-12-19 15:38:43

Uchwała Nr Os.458.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis projekcie uchwały budżetowej Gminy Lelis na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu. więcej...

2016-12-19 15:35:31

Uchwała Nr Os.457.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2016 roku


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2017-2020 więcej...

2016-10-31 08:56:12

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC III KWARTAŁU 2016 R.


INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC III KWARTAŁU 2016 R. więcej...

2016-08-31 13:24:42

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2016 R.


INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC II KWARTAŁU 2016 R. więcej...

2016-08-31 13:23:46

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2016 R.


INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS NA KONIEC I KWARTAŁU 2016 R. więcej...

2016-05-09 08:45:44

UCHWAŁA NR XIII/102/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 więcej...

2016-05-09 08:44:37

UCHWAŁA NR XIII/101/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 kwietnia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2016-2019 więcej...

2016-04-15 13:46:58

Uchawla_Nr_Os.119.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2016 roku.


w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lelis sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. więcej...

2016-04-13 11:14:42

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2015 R.


Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lelis za 2015 r. więcej...

2016-04-13 11:12:56

UCHWAŁA NR XII/97/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 więcej...

2016-04-13 11:11:02

UCHWAŁA NR XII/96/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 30 marca 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2016-2019 więcej...

2016-04-13 11:07:44

UCHWAŁA NR XI/85/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 więcej...

2016-04-13 11:05:16

UCHWAŁA NR XI/84/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 25 lutego 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2016-2019 więcej...

2016-02-09 16:19:11

UCHWAŁA NR X/82/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 8 stycznia 2016 r.


w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 więcej...

2016-02-09 16:16:55

UCHWAŁA NR X/81/2016 RADY GMINY LELIS z dnia 8 stycznia 2016 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2016-2019 więcej...

2016-01-21 22:55:40

UCHWAŁA NR IX/76/2015 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2015 r.


w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016 więcej...