<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 

2015-09-30 10:57:31

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI


dot. projektu "Programu współpracy Gminy Lelis z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" więcej...

2015-09-03 14:51:10

ZAWIADOMIENIE


Dotyczy: "Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 KV w relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220 KV w relacji Ostrołęka - Olsztyn" więcej...

2015-07-27 11:53:32

WYNIKI KONSULTACJI


Wyniki konsultacji z mieszkańcami sołectwa Obierwia w sprawie podziału sołectwa Obierwia na dwa odrębne sołectwa: sołectwo Obierwia i sołectwo Aleksandrowo. więcej...

2015-07-10 12:50:36

OBWIESZCZENIE Z DNIA 8.07.2015 R.


Dotyczy: przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Obierwia. więcej...

2015-06-02 12:30:22

WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019


WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-2019 więcej...

2015-04-24 13:47:56

INFORMACJA


Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Lelis podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 r. więcej...

2015-04-24 13:46:07

INFORMACJA


Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit f – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Lelis podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2014 r. więcej...

2015-02-25 10:33:01

INFORMACJA


Dotyczy: Prowadzenie zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie. więcej...

2015-02-02 15:50:54

INFORMACJA


Wójt Gminy Lelis w dniu 2 lutego 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie zajęć w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie. więcej...