ZARZĄDZENIE Nr 120.15.2020 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w LelisieZałączniki:

Zarządzenie Nr 120.15.2020