W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

Planowanie przestrzenne

XML
Planowanie przestrzenne

Zarządzenie nr 0050.86.2022

Zarządzenie nr 0050.86.2022 Wójta Gminy Lelis z dnia 26 września 2022 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości, o powierzchni 64 m², stanowiącej własność Gminy Lelis, o nr ewid. 609/2 położonej w miejscowości Lelis, gmina Lelis.

Obwieszczenie IR-BG.6722.17.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Lelis znak: IR-BG.6722.17.2022 z dnia 12.09.2022 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:   - terenów w obrębie Łęg Przedmiejski, gmina Lelis; - terenów w obrębie Siemnocha, gmina Lelis; - terenów w obrębie Białobiel, gmina Lelis; - dla działki o numerze ewidencyjnym 150/7...

Obwieszczenie GN.6853.23.2021

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr GN.6853.23.2021 z dnia 22.06.2022 r. o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Łęg Starościński gm. Lelis, oznaczonej jako działka 206/5.     

Obwieszczenie SIP.GN.6622.3.2022

Zawiadomienie Starosty Ostrowskiego nr SIP.GN.6622.3.2022 z dnia 09.05.2022 r. o odwołaniu od decyzji Starosty Ostrowskiego SIP.GN.6622.3.2020 z dnia 09.11.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki o nr ewid. 383, 384, 372 położonych w miejscowości Szafarczyska, gm. Lelis. 

Ogłoszenie GN.6853.23.2021

Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego nr GN.6853.23.2021 z dnia 11.05.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości nr ewid. 206/5 o pow. 0,0400 ha, położonej w obrębie Łęg Starościński, gm. Lelis o nieuregulowanym stanie prawnym.

Obwieszczenie GN.683.2.249.2021

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr GN.683.2.249.2021 z dnia 12.04.2022 r. w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr ewid. 772/1 o pow. 0,0009 ha, położoną w miejscowości Długi Kąt, gm. Lelis o nieuregulowanym stanie prawnym.

Obwieszczenie SIP.GN.6622.3.2020

Decyzja Starosty Ostrowskiego nr SIP.GN.6622.3.2020 z dnia 11.04.2022 r. orzekająca o zmianie decyzji Starosty Ostrowskiego SIP.GN.6622.3.2020 z dnia 09.11.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki o nr ewid. 383, 384, 372 położonych w miejscowości Szafarczyska, gm. Lelis.

Obwieszczenie GN.683.2.2021

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr GN.683.2.201.2021 w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 491/3 o pow. 0,0200 ha o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Długi Kąt, gm. Lelis.

Obwieszczenie GN.683.2.178.2021

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr GN.683.2.178.2021 w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 193/1 o pow. 0,0028 ha o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Lelis, gm. Lelis.

Ogłoszenie GN.6853.8.2022

Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego nr GN.6853.8.2022 o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Łęg Starościński, gm. Lelis, oznaczonej jako działka nr 367/11 o pow. 0,0001 ha.

Ogłoszenie GN.6853.23.2021

Ogłoszenie Starosty Ostrołęckiego nr GN.6853.23.2021 o zamiarze ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Łęg Starościński, gm. Lelis, oznaczonej jako działka nr 206/5 o pow. 0,0400 ha.

Obwieszczenie GN.683.2.201.2021

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego nr GN.683.2.201.2021 zawiadamiające o prowadzonym postępowaniu w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 491/3 o pow. 0,0200 ha, położoną w obrębie Długi Kąt, gm. Lelis.

Obwieszczenie GN.683.2.198.2021

Zawiadomienie Starosty Ostrołęckiego nr GN.683.2.198.2021 w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 230/1 o pow. 0,0043 ha o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną w obrębie Lelis, gm. Lelis.

Zawiadomienie SIP.GN.6622.3.2020

Zawiadomienie Starosty Ostrowskiego nr SIP.GN.6622.3.2020 o zebraniu materiału dowodowego pozwalającego na wydanie przez Starostę Ostrowskiego decyzji w sprawie zmiany decyzji z dnia 9 listopada 2021 r. dotyczącej ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki o nr ewid. 383, 384, 372 położonych w miejscowości...

Uchwała nr XXIII/170/2020

UCHWAŁA NR XXIII/170/2020 RADY GMINY LELIS z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lelis

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELIS

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LELIS o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis. Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 40, w związku z art. 54,...

Obwieszczenie BI.ZUZ.5.421.155.2019.JT

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Obwieszczenie BI.ZUZ.5.421.127.2019.JT

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.421.128.2019.JT

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Obwieszczenie SPN-O.7533.55.3;5.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 322/O/2019 i Nr 323/O/2019 stwierdzającej nabycie przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną.

Obwieszczenie GBN.6820.85.2018

Decyzja Starosty Ostrołęckiego Nr GBN.6820.85.2018 z dnia. 05 czerwca 2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Obierwia gm. Lelis

Postanowienie GBN.6820.63.2018.2019

Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją nr GBN.6820.63.2018 z dnia 09 sierpnia 2018 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 133 o pow. 1,05 ha, położonej we wsi Aleksandrowo gm. Lelis.