W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie nr BOŚiR.6740.232.2021

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie, w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku gospodarczego na działce nr 558/6 w obrębie ewidencyjnym Łęg...

Obwieszczenie nr WOOŚ-II.420.11.2022.MCZ.7

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na działce o nr. ewidencyjnym 502/1  w obrębie Olszewka, gmina Lelis

Zarządzenie nr 0050.6.2023

Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Wójta Gminy Lelis z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające  zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich sołectw gminy Lelis w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

Pismo nr RIGKiD.6220.4.2021.ER

Pismo Wójta Gminy Olszewo-Borki w sprawie uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53, na odcinku od początku obwodnicy położonego w gm. Lelis do skrzyżowania z drogą krajową nr 61, położonego w południowej części gm. Olszewo-Borki.  

Obwieszczenie nr IR-RO.6220.1.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Lelis’’. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane na działkach w obrębach ewidencyjnych Lelis, Gnaty i Łęg...

INFORMACJA

Urząd Gminy w Lelisie informuje, że na ogłoszony przez Wójta Gminy Lelis konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wpłynęła jedna oferta od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce. Na posiedzeniu komisji konkursowej w dniu  05 stycznia 2023 r....

Zarządzenie nr 0050.2.2023

ZARZĄDZENIE Nr 0050.2.2023 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarządzenie nr 0050.1.2023

Zarządzenie Nr 0050.1.2023 Wójta Gminy Lelis z dnia 03 stycznia 2023 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich sołectw gminy Lelis w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

Postanowienie RIGKiD.6220.4.2021.ER

Postanowienie Wójta Gminy Olszewo-Borki w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Ostrołęki w ciągu drogi krajowej nr 53, na odcinku od początku obwodnicy położonego w gm. Lelis do skrzyżowania z drogą krajową nr 61, położonego w...

Zarządzenie nr 0050.116.2022

Zarządzenie Nr 0050.116.2022 Wójta Gminy Lelis z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. w zakresie przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 

Zawiadomienie nr BI.ZUZ.5.4210.271.2022.JM

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego obejmującego likwidację rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 182/2, 180/9, 180/10, 180/11 obręb Białobiel, gm. Lelis.  

Zawiadomienie nr BI.ZUZ.5.4210.283.2022.JM

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną,  obejmującą wprowadzenie ścieków w postaci wód popłucznych z istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Gnaty, do ziemi za pomocą urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 12...

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.281.2022.JR

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.281.2022.JR  Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. posadowienie obiektów budowlanych linii kablowej oświetlenia terenu w ramach zadania "Budowa placu...

Obwieszczenie BOŚiR.6740.1.23.2022

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego o wydaniu decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji  drogowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2539W Ostrołęka - Łęg Starościński - Kurpiewskie - Szkwa od km 8+734 do km 8+960. 

INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS O MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA UTYLIZACJI AZBESTU

Wójt Gminy Lelis informuje, że Gmina Lelis po raz kolejny zamierza przystąpić do realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych zgodnie z aktualizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lelis na lata 2019 – 2032” przyjętą Uchwałą Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Lelis w dniu 30 grudnia 2019 roku. W związku z powyższym...

Obwieszczenie nr BOŚiR.6163.37.2022.ASZ

Obwieszczenie oraz zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla miejscowości: Gąski na terenie gminy Lelis, na lata 2022 – 2031.

"Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelis" IR-ZP.271.16.2022

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lelis w okresie od 2023-01-01 do 2023-12-31 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zagospodarowaniu odpadów komunalnych przekazanych przez podmiot odbierający odpady, wyłoniony w drodze odrębnego postępowania, z terenu wszystkich nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,...

Obwieszczenie IR-RO.6220.12.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” planowanego do realizacji na działce o nr ewid.: 258 obręb Kurpiewskie, położonej w miejscowości...