W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

Kontakt

Urząd Gminy Lelis

ul. Szkolna 39
07-402 Lelis


tel.
: 29-746-90-11
fax: 29-649-90-00

email: sekretariat@lelis.pl
strona internetowawww.lelis.pl


NIP Gminy Lelis:  758-21-23-571
REGON Gminy Lelis:  550668189
Identyfikator gminy TERYT:  1415062

Tablica ogłoszeń

RSS XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

INFORMACJA

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit g – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Lelis podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Którym udzielono pomocy publicznej w 2020 r.

Zarządzenie nr 0050.21.2021

ZARZĄDZENIE NR  0050.21.2021 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie trybu pracy Urzędu Gminy Lelis w okresie stanu epidemii

Obwieszczenie IR-RO.6220.2.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa przeprawy mostowej przez rzekę Narew wraz z drogą dojazdową łączącą drogę krajową DK61 w m. Teodorowo, Gmina Rzekuń, Powiat Ostrołęcki, z drogą powiatową nr 2539W w m. Łęg Przedmiejski, Gmina Lelis, Powiat Ostrołęcki,...

Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/MW.19

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr  DOOŚ-WDŚZOO.420.5.2020.EW/MW.19 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi -...

Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW MW.17

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr  DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.17 z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi -...

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.5.2021.DK

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. rozbudowę istniejącego mostu na rzece Rozodze, usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 25737W relacji Łodziska – Lelis – Gąski – granica województwa (Laski) w km 8+150 w m....

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.421.59.2019.JR/MP

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji nr BI.ZUZ.5.421.59.2019.JR/MP z dnia 16.02.2021 r., wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2583W, na działkach o nr ew. 98  i 184 w miejscowości...

Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.14

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr  DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.14 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi -...

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.38.2021.MP

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych na działce o nr ew. 1043/2, obręb Łęg Starościński.

Zarządzenie nr 0050.17.2021

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2021 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie trybu pracy Urzędu Gminy Lelis w okresie stanu epidemii

Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.11

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.11 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi -...

Zawiadomienie DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.10

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚZOO.420.9.2020.EW/MW.10 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi -...

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.265.2020.DK

Zawiadomienie dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego, na działkach o  nr ew. 529/5, 529/6  w miejscowości Łęg Przedmiejski.

NABÓR NA RACHMISTRZÓW NSP 2021

Termin naboru na rachmistrzów spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 - przedłużony do 16 lutego 2021 roku. Gminny Komisarz Spisowy – Wójt Gminy Lelis informuje, że nabór na rachmistrzów spisowych do wykonywania czynności w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań...

Zarządzenie nr 0050.12.2021

ZARZĄDZENIE Nr 0050.12.2021 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zawiadomienie BI.ZUZ.5.4210.184.2020.MP

Zawiadomienie dotyczące wydania dnia 01.02.2021 r. decyzji nr BI.ZUZ.5.4210.184.2020.BP, udzielającej Zarządowi Powiatu w Ostrołęce pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis – Długi Kąt – Kadzidło od km 0+000 do km 6+650".

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 R.

Dnia 29 stycznia 2021 r. na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.  Wójt Gminy Lelis - Gminny Komisarz Spisowy w Lelisie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na...

INFORMACJA WÓJTA GMINY LELIS O MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA UTYLIZACJI AZBESTU

Wójt Gminy Lelis informuje, że Gmina Lelis po raz kolejny zamierza przystąpić do realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych zgodnie z aktualizacją „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Lelis na lata 2019 – 2032” przyjętą Uchwałą Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Lelis w dniu 30 grudnia 2019...