<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2018-02-20 16:56:38

OBWIESZCZENIE - XXXIII SESJA RADY GMINY LELIS


OBWIESZCZENIE - XXXIII SESJA RADY GMINY LELIS

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Lelis na dzień 28 lutego 2018 r. (środa) na godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy
 4. Interpelacje i wnioski radnych
 5. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 6. Sprawozdania za 2017 r. z:
  a) działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  b) realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań,
  c) wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę,
 7. Raport za 2017 r. z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji
 8. Informacja za 2017 r o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 9. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy za okres kadencji
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na lata 2018-2023
  b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
  c) „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lelis”
  d) nadania nazwy ulicy w miejscowości Łęg Przedmiejski
  e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu
  f) skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie
 11. Wolne wnioski i zapytania
 12. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
 13. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 20.02.2018 16:56
Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2018 16:57
Liczba wyświetleń: 147

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OBWIESZCZENIE - XXXIII SESJA RADY GMINY LELIS 20.02.2018 16:56 Piotr Parzych