<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2017-10-23 14:58:14

OBWIESZCZENIE - XXVIII SESJA RADY GMINY LELIS


XXVIII SESJA RADY GMINY LELIS

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS

OBWIESZCZENIE


 

Uprzejmie  zawiadamiam, że  zwołuję  XXVIII sesję  Rady  Gminy  Lelis  na  dzień 30 października 2017 r. (poniedziałek) na godz. 9:00 w sali konferencyjnej Centrum Kultury–Biblioteki i Sportu w Lelisie  z  następującym porządkiem obrad:


1.  Otwarcie Sesji
2.  Przyjęcie porządku obrad
3.  Przyjęcie protokołu  z XXVI sesji Rady Gminy i XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
4.  Interpelacje i wnioski radnych
5.  Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
6.  Informacje :

a) o stanie realizacji gminnych zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017 w  tym o wynikach sprawdzianu w klasach szóstych i egzaminów gimnazjalnych oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty
b) przewodniczącego rady gminy o analizie oświadczeń majątkowych radnych
c) wójta gminy o analizie oświadczeń majątkowych sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje  administracyjne w imieniu wójta

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lelis na  lata 2017-2023
b) zmiany uchwały budżetowej na  rok 2017

8. Wolne wnioski i zapytania
9. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
10. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 23.10.2017 14:58
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 214

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował