<img src="/images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2017-09-21 11:10:55

OBWIESZCZENIE - XXVI SESJA RADY GMINY LELIS


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY LELIS

 

Uprzejmie  zawiadamiam, że  zwołuję  XXVI sesję  Rady  Gminy  Lelis  na  dzień 28 września 2017 r. (czwartek) na godz. 10:00  w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lelisie  z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Gminy
 4. Interpelacje i wnioski radnych
 5. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 6. Informacje o :

  a) przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r.

  b)  kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 r.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

  a) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Lelis na lata 2017-2023
  b) zmiany uchwały budżetowej na rok 2017
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  d) podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr XXV/176/2017 Rady Gminy Lelis z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie
  e) skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie

 8. Wolne wnioski i zapytania
 9. Udzielenie odpowiedzi na wniesione interpelacje, wnioski i zapytania
 10. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Mrozek

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Piotr Parzych
Data powstania: 21.09.2017 11:10
Data ostatniej modyfikacji: 21.09.2017 11:12
Liczba wyświetleń: 244

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 OBWIESZCZENIE - XXVI SESJA RADY GMINY LELIS 21.09.2017 11:10 Piotr Parzych