<img src="../../images/lelis.png" alt="Alternative Media" >
MENU
pomniejsz powiększ
 
LINKI
elektro lelis akty dziennik monitor
 
 
 
print

2005-12-07 11:58:35

Komisje Rady - VII Kadencja


HERB
KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

 

 1. Pianka Robert-Jan - Przewodniczący Komisji
 2. Szczepanek Stanisław
 3. Brzozowski Andrzej
 4. Bednarczyk Czesław
 5. Gers Kazimierz


Zakres obowiązków

Komisja działa w zakresie:

 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • gminnego budownictwa mieszkalnego,
 • targowisk,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz obrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
 • promocji gminy.

 


HERB
KOMISJA REWIZYJNA

 

 1. Mróz Dariusz-Józef - Przewodniczący Komisji
 2. Bałon Janusz Henryk
 3. Dawid Jerzy
 4. Piekarski Marcin Marian
 5. Szczubełek JózefZakres obowiązków:

 • kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
 • bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów; w tym wykonanie budżetu gminy,
 • wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady

 


HERB
KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

 

 1. Murach Krzysztof - Przewodniczący Komisji
 2. Krukowski Mirosław
 3. Nalewajk Tomasz Antoni
 4. Mrozek Jan
 5. Dobkowska Anna Danuta


Zakres obowiązków:

Komisja działa w zakresie:

 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • polityki rodzinnej.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Krzysztof Bagiński
Data powstania: 07.12.2005 11:58
Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2018 11:06
Liczba wyświetleń: 6140

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Komisje Rady - VII Kadencji 29.11.2018 11:05 Piotr Parzych
2 Komisje Rady 02.02.2015 08:46 Piotr Parzych
3 Komisje Rady 02.02.2011 10:41 Piotr Parzych
4 Komisje Rady 03.12.2006 23:13 Krzysztof Bagiński
5 Komisje Rady 07.12.2005 12:12 Krzysztof Bagiński
6 Komisje Rady 07.12.2005 12:05 Krzysztof Bagiński
7 Komisje Rady 07.12.2005 12:02 Krzysztof Bagiński
8 Komisje Rady 07.12.2005 11:58 Krzysztof Bagiński